Agenda


25 juni 2019: Algemene ledenvergadering BPOA

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA...

Lees verder


27 november 2018: Algemene ledenvergadering BPOA

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA...

Lees verder


26 juli 2018: extra ingelaste Algemene ledenvergadering BPOA

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA...

Lees verder


21 juni 2018: Algemene ledenvergadering BPOA

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA...

Lees verder


Mei/juni2018: Bijpraatsessies BPOA tijdens KNMP districtsbijeenkomsten

Ook in mei en juni is BPOA weer vertegenwoordigd tijdens de KNMP districtsbijeenkomst...

Lees verder


November 2017: Bijpraatsessies BPOA tijdens KNMP districtsbijeenkomsten

SPOA heeft BPOA ervan op de hoogte gebracht dat in 2018 met de huidige hoogte van de pensioenp...

Lees verder


7 december 2017: Algemene ledenvergadering BPOA

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA...

Lees verder


Algemene Ledenvergadering BPOA 22 juni 2017

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op donderdag 22 juni a.s.  in Hotel Mi...

Lees verder


Algemene Ledenvergadering BPOA d.d. 20 april 2017

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op donderdag 20 april a.s.  in Va...

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 24 november 2016

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op maandag 24 november a.s. ten kantor...

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 8 november 2016

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op maandag 8 november a.s. Het program...

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 23 juni 2016

De jaarlijkse ledenvergadering staat gepland op 23 juni a.s. van 19.00 uur tot 20.30 uur, l...

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 23 november 2015

De algemene led...

Lees verder

21 juni 2018: Algemene ledenvergadering BPOA


Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) u uit voor de ledenvergadering op 21 juni a.s.

De toekomst van úw pensioen

We staan naar verwachting aan de vooravond van wijzigingen in het Nederlandse pensioenstelsel. Welke wijzigingen voorzien we en wat betekenen die voor uw pensioen? De heer R.A.L. Heijn, bestuurslid bij SPOA, is tijdens de ledenvergadering aanwezig om op inspirerende wijze de ontwikkelingen in de pensioenwereld te beschrijven. Ook gaat hij in op de gevolgen van deze ontwikkelingen voor uw pensioenregeling. Daarbij neemt hij de tijd om uw vragen te beantwoorden. Een unieke gelegenheid om mee te kunnen praten!

De heer Heijn heeft een achtergrond als beleggingsexpert in de financiële sector. Hij is onder meer verbonden aan Nyenrode Business University.

Agenda

De agenda van de algemene ledenvergadering van donderdag 21 juni 2018 ziet er als volgt uit:

 Opening en mededelingen

  1. Verslag ALV van 7 december 2017 (ter vaststelling) (zie www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering)
  2. Presentatie jaarverslag 2017 SPOA (ter informatie)
  3. Jaarverslag 2017 BPOA (ter vaststelling) (zie www.bpoa.nl/downloads/jaarverslagen)
  4. Bestuurszaken BPOA, kandidaatstelling voor bestuurslid van BPOA **
  5. Voornemen tot aanpassing besluitvorming bij BPOA (alleen nog ter informatie)
  6. Stand van zaken wijziging pensioenstelsel in Nederland, door Ronald Heijn
  7. Rondvraag en sluiting

  

Locatie en tijdstip (let op, start om 19.00 uur)

Datum                 :           donderdag 21 juni 2018

Tijd                       :         19.00 tot 20.30 uur, vanaf 18.30 uur ontvangst met koffie en broodje

Locatie                :           Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht

Aanmelden         :           via info@bpoa.nl. Verzoek tot aanmelding in verband met de ontvangst met broodjes.

 

Wij zien u graag tijdens onze bijeenkomst.

 

Met vriendelijke groet,

De heer Drs. P.J.Th.Th.M. van Bakel

Voorzitter BPOA

 

 ** Oproep bestuur **

Het bestuur BPOA heeft nog geen kandidaat gevonden voor de 2 vacatures bestuursleden, het bestuur roept geïnteresseerde apothekers op om zich te melden.

Bent u geïnteresseerd in de pensioenmaterie en wilt u actief mee besturen over het te voeren beleid? In 2018 komen twee vacatures vrij in het bestuur BPOA.

Het bestuur zorgt ervoor dat een nieuw bestuurslid de benodigde kennis verwerft.

Meer informatie over BPOA is te vinden op de website: www.bpoa.nl 

Belangstelling voor deze functie kan kenbaar worden gemaakt via e-mail: info@bpoa.nl. Graag ook een cv met eventuele referenties en bestuurservaring bijvoegen.