Agenda


25 juni 2019: Algemene ledenvergadering BPOA

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA...

Lees verder

25 juni 2019: Algemene ledenvergadering BPOA


Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) u uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 25 juni a.s. 

Agenda: 

   1. Opening en mededelingen
   2. Verslag vorige ALV (27-11-2018) (zie www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering)
   3. Goedkeuring jaarverslag 2018 BPOA (ter vaststelling)  (zie www.bpoa.nl/downloads/jaarverslagen-bpoa)
   4. Laatste actuele stand van zaken van de hervorming van het pensioenstelsel in Nederland
   5. Acties BPOA n.a.v. ALV van 27-11-2018 en aftrap van BPOA-enquête
   6. Presentatie jaarverslag 2018 SPOA (ter informatie)
   7. Bestuurszaken SPOA
    1. Stand van zaken voordracht door BPOA voor lid van het Verantwoordingsorgaan van SPOA 
    2. (Eventueel) Oproep voor kandidaatstelling: lid van het Verantwoordingsorgaan van SPOA
   8. Rondvraag en sluiting

   Locatie en tijdstip (let op, op verzoek van de leden is de start om 20.00 uur)

   Datum     : dinsdag 25 juni 2019

   Tijd         : 20.00 tot 21.30 uur, vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie en broodje*

   Locatie    : Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht

   Aanmelden via info@bpoa.nl

   * Verzoek tot aanmelding in verband met de ontvangst met broodjes

   We zien u graag tijdens onze bijeenkomst op 25 juni!