Agenda


Algemene ledenvergadering BPOA in november/begin december 2017

De volgende ledenvergadering wordt gehouden in november of begin december. Zodra de datum…

Lees verder


Algemene Ledenvergadering BPOA 22 juni 2017

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op donderdag 22 juni a.s.  in Hotel…

Lees verder


Algemene Ledenvergadering BPOA d.d. 20 april 2017

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op donderdag 20 april a.s.…

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 24 november 2016

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op maandag 24 november a.s. ten…

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 8 november 2016

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op maandag 8 november a.s. Het…

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 23 juni 2016

De jaarlijkse ledenvergadering staat gepland op 23 juni a.s. van 19.00 uur tot 20.30 uur,…

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 23 november 2015

De algemene…

Lees verder

Algemene Ledenvergadering BPOA 22 juni 2017


De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op donderdag 22 juni a.s.  in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht

De vergadering start om 12.30 tot 14.00 uur. U kunt zich aanmelden via info@bpoa.nl

De agenda van de algemene ledenvergadering van 22 juni 2017 ziet er als volgt uit:

  1. Opening en mededelingen
  2. Mededelingen
  3. Concept verslag van jaarvergadering BPOA d.d. 20-4-2017 (zie website BPOA)
  4. Het jaarverslag 2016 van BPOA ter goedkeuring (zie website BPOA)
  5. Het jaarverslag 2016 van SPOA, toegelicht door SPOA
  6. Terugkoppeling over de pensioendialogen met openbare apothekers en BPOA en SPOA tijdens de districtsbijeenkomsten van KNMP
  7. Spreker Ronald Heijn
  8. Rondvraag en sluiting

Locatie en tijdstip


Datum : donderdag 22 juni 2017

Aanvang : 12.30 uur, vanaf 12.00 uur
 ontvangst met koffie en broodje*

Locatie : Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht

*Aanmelden : via info@bpoa.nl. enkel als u zich aanmeldt, staat er een broodje voor u klaar. 

Wij zien u graag tijdens onze bijeenkomst.