Agenda


Algemene ledenvergadering BPOA in november/begin december 2017

De volgende ledenvergadering wordt gehouden in november of begin december. Zodra de datum…

Lees verder


Algemene Ledenvergadering BPOA 22 juni 2017

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op donderdag 22 juni a.s.  in Hotel…

Lees verder


Algemene Ledenvergadering BPOA d.d. 20 april 2017

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op donderdag 20 april a.s.…

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 24 november 2016

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op maandag 24 november a.s. ten…

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 8 november 2016

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op maandag 8 november a.s. Het…

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 23 juni 2016

De jaarlijkse ledenvergadering staat gepland op 23 juni a.s. van 19.00 uur tot 20.30 uur,…

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 23 november 2015

De algemene…

Lees verder

Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 23 juni 2016


De jaarlijkse ledenvergadering staat gepland op 23 juni a.s. van 19.00 uur tot 20.30 uur, locatie Hotel Mitland (Utrecht). 

De agenda is als volgt:

  • Opening
  • Mededelingen
  • Concept verslag van jaarvergadering BPOA d.d. 23-11-2015, 20151123_Verslag_ALV_BPOA_in_concept1465219813.pdf
  • Onderzoek naar toekomstscenario’s
  • Het jaarverslag 2015 van BPOA ter goedkeuring, Concept_Jaarverslag_BPOA_20151465564933.pdf
  • Het jaarverslag 2015 van SPOA ter toelichting
  • Herbenoeming van leden van het bestuur van BPOA
  • Het beleggingsbeleid van SPOA
  • Invulling van de zeggenschap van gepensioneerde (buitengewone) leden
  • Rondvraag en sluiting

Graag ontmoeten wij u tijdens deze vergadering om bij te praten en in te gaan op de vragen die bij u leven.