Agenda


25 juni 2019: Algemene ledenvergadering BPOA

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apotheker...

Lees verder


27 november 2018: Algemene ledenvergadering BPOA

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA...

Lees verder


26 juli 2018: extra ingelaste Algemene ledenvergadering BPOA

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA...

Lees verder


21 juni 2018: Algemene ledenvergadering BPOA

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA...

Lees verder


Mei/juni2018: Bijpraatsessies BPOA tijdens KNMP districtsbijeenkomsten

Ook in mei en juni is BPOA weer vertegenwoordigd tijdens de KNMP districtsbijeenkomst...

Lees verder


November 2017: Bijpraatsessies BPOA tijdens KNMP districtsbijeenkomsten

SPOA heeft BPOA ervan op de hoogte gebracht dat in 2018 met de huidige hoogte van de pensioenp...

Lees verder


7 december 2017: Algemene ledenvergadering BPOA

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA...

Lees verder


Algemene Ledenvergadering BPOA 22 juni 2017

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op donderdag 22 juni a.s.  in Hotel Mi...

Lees verder


Algemene Ledenvergadering BPOA d.d. 20 april 2017

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op donderdag 20 april a.s.  in Va...

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 24 november 2016

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op maandag 24 november a.s. ten kantor...

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 8 november 2016

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op maandag 8 november a.s. Het program...

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 23 juni 2016

De jaarlijkse ledenvergadering staat gepland op 23 juni a.s. van 19.00 uur tot 20.30 uur, l...

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 23 november 2015

De algemene led...

Lees verder

Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 24 november 2016


De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op maandag 24 november a.s. ten kantore van Ferm-in-pensioenen, Wattbaan 51 te Nieuwegein. De vergadering start om 18.30 (inloop met broodjes vanaf 18.00 uur). U kunt zich aanmelden via info@bpoa.nl

De agenda van de algemene ledenvergadering van 24 november 2016 ziet er als volgt uit:

  1. Opening en mededelingen
  2. Statutenwijziging in verband met stemrecht voor gepensioneerden en ex-deelnemers (zie downloads)
  3. Rondvraag en sluiting

Toelichting

In de ledenvergadering van 23 juni 2016 hebben de leden het voorstel van het bestuur van BPOA goedgekeurd om aan gepensioneerden en aan ex-deelnemers van SPOA stemrecht bij BPOA toe te kennen. Om dit statutair vast te leggen, is op 8 november jl. de betreffende statutenwijziging aan de leden van BPOA voorgelegd. In deze ledenvergadering hebben de aanwezige leden het voorstel voor statutenwijziging, op 2 tegenstemmen na, goedgekeurd. Echter de opkomst tijdens deze ledenvergadering was lager dan vereist voor goedkeuring van de statutenwijziging. En dus vindt een tweede vergadering plaats op 24 november as.

Locatie en tijdstip

Datum : donderdag 24 november 2016

Aanvang : 18.30 uur, inloop met broodjes vanaf 18.00 uur

Locatie : Ferm-in-pensioenen, Wattbaan 51 te Nieuwegein

Aanmelden : via info@bpoa.nl

Als u zich aanmeldt, staat er bij aankomst een broodje voor u klaar. Wij zien u graag tijdens onze bijeenkomst.