Agenda


25 juni 2019: Algemene ledenvergadering BPOA

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apotheker...

Lees verder


27 november 2018: Algemene ledenvergadering BPOA

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA...

Lees verder


26 juli 2018: extra ingelaste Algemene ledenvergadering BPOA

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA...

Lees verder


21 juni 2018: Algemene ledenvergadering BPOA

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA...

Lees verder


Mei/juni2018: Bijpraatsessies BPOA tijdens KNMP districtsbijeenkomsten

Ook in mei en juni is BPOA weer vertegenwoordigd tijdens de KNMP districtsbijeenkomst...

Lees verder


November 2017: Bijpraatsessies BPOA tijdens KNMP districtsbijeenkomsten

SPOA heeft BPOA ervan op de hoogte gebracht dat in 2018 met de huidige hoogte van de pensioenp...

Lees verder


7 december 2017: Algemene ledenvergadering BPOA

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA...

Lees verder


Algemene Ledenvergadering BPOA 22 juni 2017

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op donderdag 22 juni a.s.  in Hotel Mi...

Lees verder


Algemene Ledenvergadering BPOA d.d. 20 april 2017

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op donderdag 20 april a.s.  in Va...

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 24 november 2016

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op maandag 24 november a.s. ten kantor...

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 8 november 2016

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op maandag 8 november a.s. Het program...

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 23 juni 2016

De jaarlijkse ledenvergadering staat gepland op 23 juni a.s. van 19.00 uur tot 20.30 uur, l...

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 23 november 2015

De algemene led...

Lees verder

Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 8 november 2016


De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op maandag 8 november a.s. Het programma van BPOA start om 19.00 uur bij het Van der Valk Hotel te Houten, Hoofdveste 25. Vanaf 18.00 uur is de ontvangst met koffie en een broodje. 

Uit praktische overwegingen is ervoor gekozen om aansluitend aan de algemene ledenvergadering BPOA de deelnemersvergadering van SPOA te laten plaatsvinden. Tussen beide vergaderingen in zal onze gastspreker mevrouw dr. M.G. Knoef, hoofddocent aan de RUL, een lezing over de toekomst van het pensioen verzorgen.

U kunt zich aanmelden via info@bpoa.nl

De agenda van de algemene ledenvergadering van 8 november 2016 ziet er als volgt uit:

  1. Opening en mededelingen
  2. Concept verslag ALV van 23 juni 2016 (zie downloads)
  3. Statutenwijziging in verband met stemrecht voor gepensioneerden en ex-deelnemers (zie downloads)
  4. Voordracht bestuursleden voor het bestuur van SPOA
  5. Rondvraag en sluiting


Toelichting statutenwijziging

In de ledenvergadering van 23 juni 2016 hebben de leden het voorstel van het bestuur van BPOA goedgekeurd om aan gepensioneerden en aan ex-deelnemers van SPOA stemrecht bij BPOA toe te kennen. Om dit statutair vast te leggen, wordt op 8 november de betreffende statutenwijziging aan u als lid van BPOA voorgelegd. Een week voor de vergadering wordt het concept van de aangepaste statuten ter inzage op de website van BPOA geplaatst, zie downloads / BPOA documenten.

Is de opkomst tijdens de ledenvergadering lager dan vereist voor goedkeuring van de statutenwijziging, dan vindt een tweede vergadering plaats. Deze wordt gehouden op 24 november 2016 ten kantore van Ferm-in-pensioenen, Wattbaan 51 te Nieuwegein. Deze vergadering start om 18.30 (inloop met broodjes vanaf 18.00 uur). U ontvangt hiervoor geen aparte uitnodiging. Op de website van BPOA wordt aangegeven of deze vergadering definitief doorgaat. We verzoeken u zich dan tevoren te melden via info@bpoa.nl.


Gastspreker Marike Knoef: “Een toereikend pensioen voor u... en de rest van Nederland!”

Dit jaar verwelkomen wij als gastspreker Marike Knoef, hoofddocent aan de RUL. Zij is medeauteur van het rapport dat ten grondslag ligt aan de Perspectiefnota die het Ministerie van SZW in juli 2016 heeft gepubliceerd over de richtingen van een nieuw pensioenstelsel. Met name voor zelfstandigen is het interessant om te horen hoe zij aankijkt tegen de toereikendheid van pensioen. Zij heeft daarbij aandacht voor andere financiële aspecten naast het pensioen. Haar voordracht heeft als titel: Een toereikend pensioen voor u... en de rest van Nederland!


Locatie en tijdstip

Datum : dinsdag 8 november 2016

Aanvang : 19.00 uur, vanaf 18.00 uur ontvangst met koffie en broodje

Locatie : Van der Valk Hotel Houten, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten

Aanmelden : via info@bpoa.nl

Als u zich aanmeldt, staat er bij aankomst een broodje voor u klaar. Wij zien u graag tijdens onze bijeenkomst.