Agenda


25 juni 2019: Algemene ledenvergadering BPOA

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA...

Lees verder


27 november 2018: Algemene ledenvergadering BPOA

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA...

Lees verder


26 juli 2018: extra ingelaste Algemene ledenvergadering BPOA

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA...

Lees verder


21 juni 2018: Algemene ledenvergadering BPOA

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA...

Lees verder


Mei/juni2018: Bijpraatsessies BPOA tijdens KNMP districtsbijeenkomsten

Ook in mei en juni is BPOA weer vertegenwoordigd tijdens de KNMP districtsbijeenkomst...

Lees verder


November 2017: Bijpraatsessies BPOA tijdens KNMP districtsbijeenkomsten

SPOA heeft BPOA ervan op de hoogte gebracht dat in 2018 met de huidige hoogte van de pensioenp...

Lees verder


7 december 2017: Algemene ledenvergadering BPOA

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA...

Lees verder


Algemene Ledenvergadering BPOA 22 juni 2017

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op donderdag 22 juni a.s.  in Hotel Mi...

Lees verder


Algemene Ledenvergadering BPOA d.d. 20 april 2017

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op donderdag 20 april a.s.  in Va...

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 24 november 2016

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op maandag 24 november a.s. ten kantor...

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 8 november 2016

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op maandag 8 november a.s. Het program...

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 23 juni 2016

De jaarlijkse ledenvergadering staat gepland op 23 juni a.s. van 19.00 uur tot 20.30 uur, l...

Lees verder


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 23 november 2015

De algemene led...

Lees verder

Mei/juni2018: Bijpraatsessies BPOA tijdens KNMP districtsbijeenkomsten


Ook in mei en juni is BPOA weer vertegenwoordigd tijdens de KNMP districtsbijeenkomsten. Na de lunch verzorgt BPOA  een presentatie over de stand van zaken van het pensioendossier in Nederland. Tevens zal de wijze waarop bij BPOA tot besluitvorming wordt overgegaan aan de orde komen. BPOA ziet u graag direct na de lunch terug in de zaal.

Onderwerpen:

  • De stand van zaken van het nieuw pensioenstelsel. Wat is de status en wat houdt dit in op hoofdlijnen met mogelijke gevolgen voor de regeling van de openbaar apothekers.
  • Het voornemen van BPOA tot aanpassing van de besluitvorming bij BPOA; de mogelijkheid om gebruik te maken van stemmen via districtsafgevaardigden. Dit wordt ingezet om meer gedragen besluiten te krijgen en niet o.b.v. stemming door de toevallig op de ALV aanwezige leden.

Zie hier voor meer informatie over onderwerp, data, tijdstip en locatie van de districtsledenbijeenkomsten.

Op 21 juni 2018 vindt de eerstvolgende ALV plaats. Zie hier voor meer informatie. Een schriftelijke uitnodiging ontvangt u half mei.