Onderzoek door CBS naar werknemers zonder pensioenregeling in Nederland Download 204 KB (PDF)
Brief minister SZW aan BPOA d.d. 21-03-2016 iz. periodieke representativiteitstoets Download 319 KB (PDF)
Brief staatssecretaris Klijnsma d.d. 10-12-2015 iz. representativiteit beroepspensioenfondsen Download 78 KB (PDF)
Brief d.d. 2-2-2015 iz. Maximum pensioengevend salaris Download 200 KB (PDF)
Brief d.d. 26-01-2015 iz. Steun BPOA ALV voor nieuwe pensioenregeling Download 79 KB (PDF)
Toekomst Pensioensregeling Openbare Apothekers Download 9 KB (PDF)
Aanbiedingsbrief over pensioen in eigen beheer d.d. 6-12-2013 Download 89 KB (PDF)
Folder BPOA sept 2017 Download 252 KB (PDF)