Presentatie BPOA op KNMP distr bijeenkomsten nov 2017 Download 621 KB (PDF)
Onderzoek door CBS naar werknemers zonder pensioenregeling in Nederland Download 204 KB (PDF)
Brief minister SZW aan BPOA d.d. 21-03-2016 iz. periodieke representativiteitstoets Download 319 KB (PDF)
Brief staatssecretaris Klijnsma d.d. 10-12-2015 iz. representativiteit beroepspensioenfondsen Download 78 KB (PDF)
Brief d.d. 2-2-2015 iz. Maximum pensioengevend salaris Download 200 KB (PDF)
Brief d.d. 26-01-2015 iz. Steun BPOA ALV voor nieuwe pensioenregeling Download 79 KB (PDF)
Toekomst Pensioensregeling Openbare Apothekers Download 9 KB (PDF)
Aanbiedingsbrief over pensioen in eigen beheer d.d. 6-12-2013 Download 89 KB (PDF)
Folder BPOA sept 2017 Download 252 KB (PDF)