Statuten BPOA 2016 Download 6.5 MB (PDF)
Protocol benoemingsprocedure bestuursleden SPOA Download 995 KB (PDF)
Concept Statutenwijziging 2016 ikv stemrecht Download 113 KB (PDF)
Aanmeldformulier lidmaatschap BPOA Download 92 KB (PDF)
Missie Visie Strategie BPOA 2016 Download 50 KB (PDF)
Statuten BPOA 2015 Download 5.2 MB (PDF)
Kandidaatstellingsformulier Download 97 KB (PDF)
Regeling BPOA dec 2013 Download 1.11 MB (PDF)
Huishoudelijk reglement BPOA Download 205 KB (PDF)