Agenda


23 juni 2020: Algemene Ledenvergadering BPOA: ONLINE

Het bestuur BPOA nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 23 juni 202...

Lees verder

23 juni 2020: Algemene Ledenvergadering BPOA: ONLINE


Het bestuur BPOA nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 23 juni 2020.

Vanwege de Corona maatregelen vindt de vergadering dit keer online plaats middels videobellen.  

Online vergaderen

Hoe gaat dat in zijn werk? 

 • U stuurt een mail naar info@bpoa.nl o.v.v. ALV 23-6-2020 
 • U ontvangt vervolgens een link om in te kunnen loggen in de online vergadering.  

Bent u nog niet bekend met online vergaderen? Ons secretariaat helpt u graag met een praktische handleiding en/of een oefentest vooraf.


Locatie en tijdstip

 • Datum          : dinsdag 23 juni 2020
 • Tijd              : 19.30 tot 20.45 uur
 • Locatie         : let op: dit is een online vergadering via videobellen, informatie volgt zodra u zich aanmeldt.
 • Aanmelden    : stuur een mail naar info@bpoa.nl o.v.v. ALV 23-6-2020. U ontvangt informatie om in te kunnen bellen.

Agenda

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV 27-11-2019  (zie www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering)
 3. Goedkeuring jaarverslag 2019 BPOA (ter vaststelling) (zie www.bpoa.nl/downloads/jaarverslagen-bpoa)
 4. Uitkomsten van de ledenenquête van BPOA juli – augustus 2019
 5. Actuele stand van zaken van de uitwerking van het pensioenakkoord
 6. Stappen naar aanleiding van uitkomsten enquête
 7. Bestuurszaken
 8. Rondvraag en sluiting

Wij zien graag dat u online aanwezig bent bij onze vergadering!