Agenda


18 november: Webinar BPOA-SPOA aanpassing pensioenregeling 2020

De ontwikkelingen op de financiële markten in 2019 hebben als gevolg dat de huidige pensioenpremi...

Lees verder


27 november 2019: Algemene ledenvergadering BPOA

Op woensdag 27 november 2019 vindt de Algemene Ledenvergadering BPOA plaats. Deze bijeenkomst is...

Lees verder


START ONDERZOEK NAAR UW MENING OVER UW PENSIOENREGELING

BPOA bepaalt als beroepspensioenvereniging de inhoud van de pensioenregeling voor openbaar apothe...

Lees verder

27 november 2019: Algemene ledenvergadering BPOA


Op woensdag 27 november 2019 vindt de Algemene Ledenvergadering BPOA plaats.

Deze bijeenkomst is voor een belangrijk deel gewijd aan de aanpassing van de premie en pensioenopbouw in 2020. Verder praten wij u bij over de actuele stand van zaken van de hervorming van het pensioenstelsel in Nederland.

Voorstel aanpassing per 1 januari 2020

De ontwikkelingen op de financiële markten in 2019 hebben als gevolg dat de huidige pensioenpremie niet meer voldoende is voor de huidige pensioenopbouw.

In de afgelopen weken heeft BPOA met belangenorganisaties in de branche (VZA, ASKA en KNMP) gesproken over het voorlopige voorstel voor aanpassing van de pensioenregeling per 1 januari 2020. We leggen dit voorstel in de ALV aan de leden van BPOA voor.

Meer informatie in de webinar op 18/11 en nieuwsbrief BPOA

Om u goed te informeren over de ontwikkelingen in de pensioenregeling organiseert BPOA in samenwerking met SPOA een webinar op maandag 18 november om 19.30 uur. Vlak voor aanvang van de webinar gaat u naar www.bpoa.nl vanwaar u met een link kunt deelnemen aan de webinar. Ook verschijnt er nog een digitale nieuwsbrief van BPOA.

Breng uw stem uit tijdens de ALV

Tijdens de ledenvergadering op 27 november wordt een voorstel ter stemming gebracht. Alleen leden die pensioen opbouwen bij SPOA hebben stemrecht, omdat het hier gaat over een aanpassing in de pensioenregeling. Als u verhinderd bent, maar toch wilt stemmen, kunt u een machtiging meegeven aan een collega. Deze machtiging vindt u op www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering-bpoa/. Elk aanwezig lid mag één machtiging meenemen.

De agenda ziet er als volgt uit:

  • Opening en mededelingen
  • Verslag vorige ALV (25-6-2019) (zie www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering)
  • Actuele stand van zaken van de hervorming van het pensioenstelsel in Nederland
  • Pensioenpremie en pensioenopbouw in 2020 e.v.
  • Rondvraag en sluiting

Tijdstip & locatie

Datum : woensdag 27 november 2019
Tijd : 20.00 tot 21.30 uur, vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie en broodje
Locatie : Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht
Aanmelden : via info@bpoa.nl.

Wij zien u graag tijdens onze bijeenkomst.