Agenda


29 juni: ALV besluitvorming nieuwe pensioenregeling

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) u...

Lees verder

29 juni: ALV besluitvorming nieuwe pensioenregeling


Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) u uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 29 juni 2022 om 20.00 uur in Hotel Mitland te Utrecht.

Alle leden van BPOA hebben op 25 mei de (digitale) uitnodiging ontvangen voor de ALV op 29 juni 2022.

Agenda:

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag ALV 9 maart 2022 en 4 april 2022
  3. Stand van zaken project Apothekerspensioen
  4. Besluitvorming nieuwe pensioenregeling
  5. Bestuurszaken
    1. Goedkeuring Jaarverslag 2021
    2. Vacature vijfde bestuurslid
  6. Rondvraag en sluiting

Belangrijk besluit!

Voor het agendapunt besluitvorming nieuwe pensioenregeling vragen we speciaal uw aandacht. Dit gaat over de toekomstige opbouw van uw pensioen waar alle actieve deelnemers over mogen meebeslissen dus reden temeer om bij de ALV (digitaal) aanwezig te zijn!

Leden die niet in de gelegenheid zijn om naar Utrecht te komen, bieden wij de mogelijkheid om de vergadering digitaal bij te wonen. In beide gevallen dient u zich hiervoor aan te melden. 

Hoe gaat aanmelden in zijn werk?

Stuur bij voorkeur zo spoedig mogelijk maar uiterlijk dinsdag 14 juni 2022 een mail naar info@bpoa.nl met vermelding in het onderwerpveld van ALV 29 juni 2022 en in de e-mail zelf of u de vergadering fysiek of online wilt bijwonen. Wij kunnen geen deelname aan de vergadering garanderen voor aanmeldingen die na 14 juni 2022 door ons ontvangen worden.

Voor het verdere proces en het eventuele gebruik van een volmacht verwijzen wij u naar de procedure aanmelding en deelname ALV 29 juni 2022.

Wij zien graag dat u aanwezig bent bij onze vergadering op 29 juni aanstaande.