Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Agenda


6 maart 2024: Algemene ledenvergadering

Op woensdag 6 maart 2024 om 20.00 uur vindt de volgende ALV plaats, zowel digitaal als fysie...

Lees verder

6 maart 2024: Algemene ledenvergadering


Op woensdag 6 maart 2024 om 20.00 uur vindt de volgende ALV plaats, zowel digitaal als fysiek in hotel Mitland in Utrecht. U heeft hiervoor op 13 februari 2024 een uitnodiging ontvangen. U kunt zich nog aanmelden door een e-mail te sturen naar info@bpoa.nl. Geef hierin duidelijk aan of u fysiek aanwezig zal zijn of digitaal wilt deelnemen.


Deze extra ALV zal bijna geheel in het teken staan van het project Apothekerspensioen. Er zijn in 2022 en 2023 al belangrijke stappen genomen in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. In deze vergadering nemen we de volgende belangrijke stap. We zullen u vragen of u akkoord gaat met het transitieplan. Om dit besluit te nemen is het van belang dat u voorafgaand aan deze ALV kennis neemt van de informatie via de vergaderstukken, maar ook via het webinar dat op 26 februari 2024 heeft plaatsgevonden (de terugkijklink volgt later vandaag). Tijdens het webinar was er uitgebreid ruimte om vragen te behandelen, op de ALV is die ruimte beperkt. Vragen die in het webinar uitgebreid behandeld zijn, zullen op de ALV niet opnieuw behandeld worden. Ook kunt u altijd uw vragen vooraf sturen naar info@bpoa.nl.


Hierbij treft u de agenda en een link naar de vergaderstukken aan.

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag ALV BPOA 22 november 2023 - link naar het verslag
  3. Project Apothekerspensioen: stand van zaken en besluitvorming Transitieplan - link naar het transitieplan
  4. Benoeming Leonie de Hoog tot bestuurder BPOA - hier stelt Leonie zich aan u voor
  5. Aftreden Annelien van Groningen en voorstellen nieuwe voorzitter
  6. Rondvraag en sluiting