Agenda


Algemene Ledenvergadering BPOA (online)

Op 23 juni 2021 vindt de Algemene Leden Vergadering BPOA plaats middels een webinar.  Tijds...

Lees verder


Algemene Ledenvergadering BPOA

Op 24 november 2021 is de Algemene Leden Vergadering gepland.  Tijdstip: Tussen 18:30-...

Lees verder

Algemene Ledenvergadering BPOA (online)


Op 23 juni 2021 vindt de Algemene Leden Vergadering BPOA plaats middels een webinar. 

Tijdstip: 19:30-21:00 uur

Locatie: digitaal middels een webinar

Alle BPOA leden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: info@bpoa.nl o.v.v. ALV 23/6.

Ter voorbereiding willen we u uitnodigen om de website Apothekerspensioen.nl te bezoeken.

Agenda
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag ALV 25-11-2020
3. Goedkeuring jaarverslag 2020 BPOA (ter vaststelling)
4. Stand van zaken Project Apothekerspensioen
5. Uitkomsten enquête april 2021
6. Bestuurszaken
    a. BPOA (benoeming nieuw bestuurslid Marvin Tjioe & 
        herbenoeming  Diederik Gombert en Garmt Boonstra).
    b. SPOA
7. Rondvraag en sluiting