Agenda


18 november: Webinar BPOA-SPOA aanpassing pensioenregeling 2020

De ontwikkelingen op de financiële markten in 2019 hebben als gevolg dat de huidige pensioenpremi...

Lees verder


27 november 2019: Algemene ledenvergadering BPOA

Op woensdag 27 november 2019 vindt de Algemene Ledenvergadering BPOA plaats. Deze bijeenkomst is...

Lees verder


START ONDERZOEK NAAR UW MENING OVER UW PENSIOENREGELING

BPOA bepaalt als beroepspensioenvereniging de inhoud van de pensioenregeling voor openbaar apothe...

Lees verder

START ONDERZOEK NAAR UW MENING OVER UW PENSIOENREGELING


BPOA bepaalt als beroepspensioenvereniging de inhoud van de pensioenregeling voor openbaar apothekers. Om tot een passende pensioenregeling voor de toekomst te komen, is de mening van de achterban zeer belangrijk. Om die reden houdt BPOA op dit moment een digitale enquête onder haar leden. Wat vindt u belangrijk als het om uw pensioen gaat?

Doet u mee?!

In juni 2019 bereikten de regering en sociale partners een pensioenakkoord op hoofdlijnen. Met dit akkoord zijn veranderingen in de huidige pensioenregeling voor openbaar apothekers nodig. Gelukkig niet van vandaag op morgen. Het wetgevingstraject is naar verwachting niet voor 2022 afgerond. Dat geeft ons de tijd om te onderzoeken welke veranderingen openbaar apothekers in hun toekomstige pensioenregeling terug zouden willen zien. Natuurlijk wel binnen de wettelijke kaders die het pensioenakkoord hiervoor geeft. 

Hoe doet u mee?

Als het goed is bent u als actief pensioen opbouwende apotheker reeds uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. Indien dit niet het geval is graag een mail sturen naar info@bpoa.nl. Onderzoeksbureau MWM2 voert het onderzoek voor ons uit. Invullen duurt circa 8 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt bij het vaststellen van een nieuwe pensioenregeling na 2022. Voor eventuele wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 2020 worden ze niet gebruikt. Overigens kan alleen op een algemene ledenvergadering tot wijziging van de pensioenregeling worden besloten. Als lid van BPOA kunt daar zelf ook uw stem uitbrengen.

Meer informatie

Bij veel vragen in de enquête staat extra uitleg, zodat u mogelijk ook wat opsteekt over het lastige onderwerp pensioen. Leidt dit bij u tot vervolgvragen, mail die dan naar info@bpoa.nl. Wij geven u dan zo snel mogelijk een antwoord.