Agenda


Volgende ALV 23 november 2022

De volgende algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op woensdag 23 november 2022.&nb...

Lees verder

Volgende ALV 23 november 2022


De volgende algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op woensdag 23 november 2022

Eerder dit jaar hebben we aangegeven dat tijdens de ALV van november een besluit genomen zou worden over het invaren, het overbrengen van de opgebouwde pensioenen naar het nieuwe pensioenstelsel. Helaas is gebleken dat het nu nog niet mogelijk is om dit besluit te nemen. Dit heeft te maken met de stand van zaken van nieuwe wet- en regelgeving. Tijdens de ALV zal het bestuur dit toelichten en vertellen wat het gevolg is voor de overgang naar de nieuwe pensioenregeling.

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Verslag ALV 29 juni 2022 (Verslag)
3. Stand van zaken project Apothekerspensioen
4. Bestuurszaken   
    a. Begroting BPOA (Begroting - beschikbaar na 1 november)   
    b. Benoemen leden kascommissie     
    c. Vacature vijfde bestuurslid (Vacature) 
5. Premie en opbouw 2023
6. Rondvraag en sluiting

U kunt de ALV van 29 juni 2022 hier terugzien: