Welkom bij BPOA

Welkom op de website van de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA). BPOA verzorgt sinds 2006 de pensioenvoorziening van openbare apothekers. Hier vindt u meer informatie over BPOA en de ontwikkelingen rondom de pensioenregeling.

Agenda


Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 24 november 2016

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op maandag 24 november a.s. ten…

Lees verder
Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 8 november 2016

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op maandag 8 november a.s. Het…

Lees verder
Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 23 juni 2016

De jaarlijkse ledenvergadering staat gepland op 23 juni a.s. van 19.00 uur tot 20.30 uur,…

Lees verder
Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 23 november 2015

De algemene…

Lees verder

Blog BPOA


Pensioenopbouw blijft 1,3% in 2017

Lees verder
Vacature bestuurslid BPOA

Lees verder
Nieuwsbrief december 2016

Lees verder

Veelgestelde vragen


 • Waarom is per 1 januari 2015 een nieuwe pensioenregeling noodzakelijk?

  Om een aantal redenen is de introductie van een nieuwe pensioenregeling nodig:

  • De huidige pensioenregeling voldoet niet aan de fiscale regelgeving die vanaf 1 januari 2015 geldt;
  • Bovendien is uit onderzoek van BPOA gebleken dat er vanuit de beroepsgroep behoefte is aan een nieuwe regeling. Daaraan willen we graag tegemoet komen;
  • In algemene zin kunnen we ook zeggen dat de huidige regeling niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Niks doen is daarmee geen optie. 
 • Hoe komt BPOA tot een nieuwe regeling?

  • Om de richting te bepalen en de contouren van een nieuwe regeling vast te stellen, is in het afgelopen jaar veel gesproken met KNMP en belangenorganisaties in de branche. Organisaties die loondienst- en zelfstandige apothekers vertegenwoordigen;
  • BPOA vindt het erg belangrijk de meningen van haar leden over de pensioenregeling te betrekken bij de ontwikkeling van een nieuwe regeling. Daarom is in het voorjaar van 2014 een onderzoek gehouden onder de leden van BPOA. De uitkomst is meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe regeling.
 • Hoe ver is BPOA met de ontwikkeling van de nieuwe regeling?

  Op basis van de gesprekken met belangenorganisaties en de uitkomst van het onderzoek zijn inmiddels de contouren van de nieuwe regeling bepaald.

 • In hoeverre kunnen de leden van BPOA hun mening geven over het voorstel voor de nieuwe regeling?

  Alle leden worden in de gelegenheid gesteld om tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 oktober 2014 hun stem uit te brengen t.a.v. de voorgestelde nieuwe pensioenregeling. Als een meerderheid vóór stemt, dan wordt deze regeling verder uitgewerkt door SPOA. De regeling kan dan per 1 januari 2015 worden geïntroduceerd voor de pensioenopbouw vanaf dat moment.

Alle veelgestelde vragen

Heeft u vragen over uw pensioen?


Ik help u graag! Vul het ondestaande formulier in, dan beantwoord ik uw vraag zo snel mogelijk.