Welkom bij BPOA

Welkom op de website van de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA). BPOA verzorgt sinds 2006 de pensioenvoorziening van openbare apothekers. Hier vindt u meer informatie over BPOA en de ontwikkelingen rondom de pensioenregeling.

Agenda


START ONDERZOEK NAAR UW MENING OVER UW PENSIOENREGELING

BPOA bepaalt als beroepspensioenvereniging de inhoud van de pensioenregeling voor open...

Lees verder

Blog BPOA


artikel in de pers over organisatie uitwerking pensioenakkoord

Lees verder
Wanneer krijgt u AOW, nu de wet begin juli 2019 is aangepast?

Lees verder
Nieuwsbrief juli 2019

Lees verder

Veelgestelde vragen


 • Vraag over brief van SPOA aan deelnemers inzake omzetting aanvullend gespaard pensioenkapitaal

  Sommige leden van BPOA/deelnemers van SPOA hebben van SPOA een brief ontvangen over de omzetting van aanvullend gespaard pensioenkapitaal naar aanspraken op pensioen.

  De aanleiding voor SPOA om deze brief te sturen is dat zij de aanvullend gespaarde pensioenkapitalen vanaf 2018 wettelijk niet meer mag beheren op de wijze zoals dat tot heden is gebeurd. De aanvullende spaarmogelijkheid is overigens vanaf 1-1-2015 sowieso beëindigd. Er vinden sinds die datum geen stortingen meer plaats.  

  De oplossing die in de brief aan de betreffende deelnemers wordt aangedragen is uitgebreid met het bestuur van BPOA besproken. Het bestuur van BPOA kan zich goed vinden in deze oplossing omdat deze in lijn is met de bedoeling van het oorspronkelijke aanvullende pensioenproduct. Voor het aanvullende pensioenproduct gold namelijk toch al dat bij beëindiging er omzetting naar aanspraken op pensioen zou plaatsvinden. Een beëindiging kan zijn door pensioneren of door tussentijds beëindiging van het actief pensioen opbouwen bij SPOA. Aangezien het aanvullend pensioensparen al per 1-1-2015 was stopgezet, was het dus logisch om de omzetting nu te laten plaatsvinden. Vandaar dat BPOA de betreffende leden adviseert om SPOA het kapitaal naar reguliere pensioenaanspraken te laten omzetten. U hoeft hiervoor zelf verder geen actie te ondernemen.

  Het is overigens niet toegestaan om het kapitaal elders onderbrengen, omdat dit geld is ingelegd in een collectieve regeling bij een pensioenuitvoerder (tweede pijler, pensioen). Dit kapitaal mag daarom niet individueel worden uitgekeerd of onder worden gebracht bij een individueel gekozen vermogensbeheerder (derde pijler, privésfeer). SPOA en BPOA kiezen in het belang van de deelnemer binnen de wettelijke grenzen die er zijn.

  We begrijpen dat het moeilijke materie is, dus alle begrip als er vragen zijn. SPOA wil vragen graag uitgebreid beantwoorden. Mail uw vragen daarom naar spoa@azl.eu of bel naar 088 - 116 3021.

 • Alle vragen over de aanpassing van de pensioenregeling 2018

  Een lijst met vragen en antwoorden vindt u hier: 171106-qena-pensioenregeling.pdf.

 • Waarom is per 1 januari 2015 een nieuwe pensioenregeling noodzakelijk?

  Om een aantal redenen is de introductie van een nieuwe pensioenregeling nodig:

  • De huidige pensioenregeling voldoet niet aan de fiscale regelgeving die vanaf 1 januari 2015 geldt;
  • Bovendien is uit onderzoek van BPOA gebleken dat er vanuit de beroepsgroep behoefte is aan een nieuwe regeling. Daaraan willen we graag tegemoet komen;
  • In algemene zin kunnen we ook zeggen dat de huidige regeling niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Niks doen is daarmee geen optie. 
 • Hoe komt BPOA tot een nieuwe regeling?

  • Om de richting te bepalen en de contouren van een nieuwe regeling vast te stellen, is in het afgelopen jaar veel gesproken met KNMP en belangenorganisaties in de branche. Organisaties die loondienst- en zelfstandige apothekers vertegenwoordigen;
  • BPOA vindt het erg belangrijk de meningen van haar leden over de pensioenregeling te betrekken bij de ontwikkeling van een nieuwe regeling. Daarom is in het voorjaar van 2014 een onderzoek gehouden onder de leden van BPOA. De uitkomst is meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe regeling.
Alle veelgestelde vragen

Heeft u vragen over uw pensioen?


Ik help u graag! Vul het ondestaande formulier in, dan beantwoord ik uw vraag zo snel mogelijk.