Welkom bij BPOA

Welkom op de website van de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA). BPOA verzorgt sinds 2006 de pensioenvoorziening van openbare apothekers. Hier vindt u meer informatie over BPOA en de ontwikkelingen rondom de pensioenregeling.

Agenda


November 2017: Bijpraatsessies BPOA tijdens KNMP districtsbijeenkomsten

SPOA heeft BPOA ervan op de hoogte gebracht dat in 2018 met de huidige hoogte van de pensioenp...

Lees verder
7 december 2017: Algemene ledenvergadering BPOA

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA...

Lees verder
Algemene Ledenvergadering BPOA 22 juni 2017

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op donderdag 22 juni a.s.  in Hotel Mi...

Lees verder
Algemene Ledenvergadering BPOA d.d. 20 april 2017

De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op donderdag 20 april a.s.  in Va...

Lees verder

Blog BPOA


Aanpassing pensioenregeling nodig

Lees verder
Uitnodiging algemene ledenvergadering 7 december 2017

Lees verder
Eerste indrukken als bestuurslid van BPOA: blog Roelf Jan Dijkhuizen, bestuurslid BPOA

Lees verder

Veelgestelde vragen


 • Waarom is per 1 januari 2015 een nieuwe pensioenregeling noodzakelijk?

  Om een aantal redenen is de introductie van een nieuwe pensioenregeling nodig:

  • De huidige pensioenregeling voldoet niet aan de fiscale regelgeving die vanaf 1 januari 2015 geldt;
  • Bovendien is uit onderzoek van BPOA gebleken dat er vanuit de beroepsgroep behoefte is aan een nieuwe regeling. Daaraan willen we graag tegemoet komen;
  • In algemene zin kunnen we ook zeggen dat de huidige regeling niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Niks doen is daarmee geen optie. 
 • Hoe komt BPOA tot een nieuwe regeling?

  • Om de richting te bepalen en de contouren van een nieuwe regeling vast te stellen, is in het afgelopen jaar veel gesproken met KNMP en belangenorganisaties in de branche. Organisaties die loondienst- en zelfstandige apothekers vertegenwoordigen;
  • BPOA vindt het erg belangrijk de meningen van haar leden over de pensioenregeling te betrekken bij de ontwikkeling van een nieuwe regeling. Daarom is in het voorjaar van 2014 een onderzoek gehouden onder de leden van BPOA. De uitkomst is meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe regeling.
 • Hoe ver is BPOA met de ontwikkeling van de nieuwe regeling?

  Op basis van de gesprekken met belangenorganisaties en de uitkomst van het onderzoek zijn inmiddels de contouren van de nieuwe regeling bepaald.

 • In hoeverre kunnen de leden van BPOA hun mening geven over het voorstel voor de nieuwe regeling?

  Alle leden worden in de gelegenheid gesteld om tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 oktober 2014 hun stem uit te brengen t.a.v. de voorgestelde nieuwe pensioenregeling. Als een meerderheid vóór stemt, dan wordt deze regeling verder uitgewerkt door SPOA. De regeling kan dan per 1 januari 2015 worden geïntroduceerd voor de pensioenopbouw vanaf dat moment.

Alle veelgestelde vragen

Heeft u vragen over uw pensioen?


Ik help u graag! Vul het ondestaande formulier in, dan beantwoord ik uw vraag zo snel mogelijk.