Het bestuur van BPOA

Het bestuur van BPOA is samengesteld uit leden en buitengewoon leden van de beroepspensioenvereniging. Het bestuur bestaat momenteel uit drie personen:

  • Annelien van Groningen (voorzitter, lid BPOA)
  • Hans Philipse (penningmeester, gepensioneerd lid BPOA)
  • Roelf Jan Dijkhuizen (secretaris, lid BPOA)

De leden kiezen het bestuur uit de actieve leden en gepensioneerd/gewezen leden van BPOA. 

Voor twee vacatures in 2018 zoekt BPOA naar een apotheker die: geïnteresseerd is in de pensioenmaterie; onafhankelijk een mening kan vormen over voorkomende pensioenvraagstukken; bestuurlijke ervaring heeft. Het bestuur zorgt ervoor dat een nieuw bestuurslid de benodigde kennis verwerft.

BPOA streeft binnen haar bestuur naar een vertegenwoordiging van openbaar apothekers die als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn, in loondienst werkzaam zijn en reeds pensioengerechtigd zijn met een diversiteit aan geslacht en leeftijd.

Mocht u belangstelling hebben voor een bestuursfunctie BPOA, een plaats in het verantwoordingsorgaan van SPOA of op een andere manier willen meedenken, dan kunt u ons dit laten weten via info@bpoa.nlGraag ook een cv met eventuele referenties en bestuurservaring bijvoegen.

Financiële situatie SPOA


Onze financiële situatie

Heeft u vragen over uw pensioen?


Ik help u graag! Vul het ondestaande formulier in, dan beantwoord ik uw vraag zo snel mogelijk.