25 juni 2019: Algemene ledenvergadering BPOA


Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) u uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 25 juni a.s. 

Agenda: volgt

Locatie en tijdstip (let op, op verzoek van de leden is de start om 20.00 uur)

Datum                  : dinsdag 25 juni 2019

Tijd                      : 20.00 tot 21.30 uur, vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie en broodje*

Locatie                 : Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht

Aanmelden            : via info@bpoa.nl

* Verzoek tot aanmelding in verband met de ontvangst met broodjes

We zien u graag tijdens onze bijeenkomst op 25 juni!

Lees verder

27 november 2018: Algemene ledenvergadering BPOA


Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) u uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 27 november a.s. 

Agenda

De agenda van de algemene ledenvergadering van dinsdag 27 november 2018 ziet er als volgt uit:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV van 21 juni 2018 en de extra ALV van 26 juli 2018 (ter vaststelling)                                                                   (zie www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering)
 3. Bestuurszaken BPOA, décharge dhr. J.L. Philipse (penningmeester)
 4. Apothekerspensioen in 2019: premie versus pensioenopbouw
 5. Toekomst van het apothekerspensioen
 6. Rondvraag en sluiting

Toelichting bij punt 5

Het bestuur licht toe hoe zij in het licht van de voorgenomen hervorming van het Nederlands Pensioenstelsel invulling wil geven aan het apothekerspensioen en hoe zij de openbare apothekers hierbij wil betrekken. 

Locatie en tijdstip (let op, op verzoek van de leden is de start om 20.00 uur)

Datum                  : dinsdag 27 november 2018

Tijd                      : 20.00 tot 21.30 uur, vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie en broodje*

Locatie                 : Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht

Aanmelden            : via info@bpoa.nl

* Verzoek tot aanmelding in verband met de ontvangst met broodjes

We zien u graag tijdens onze bijeenkomst op 27 november!


Lees verder

26 juli 2018: extra ingelaste Algemene ledenvergadering BPOA


Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) u uit voor de extra ingelaste ledenvergadering op 26 juli a.s.

Voordracht benoeming tot bestuurslid BPOA: Garmt Boonstra en Diederik Gombert

Het vertrek van Paul van Bakel en per 1 januari 2019 van Hans Philipse uit het bestuur van BPOA betekent dat er vacatures zijn ontstaan. In de ledenvergadering van 21 juni 2018 zijn Garmt Boonstra en Diederik Gombert aan de leden voorgesteld als aspirant bestuursleden. Zij zullen in een extra ingelaste ledenvergadering op 26 juli 2018 om 17.00 uur worden voorgedragen om te worden benoemd. De leden van BPOA zijn tot 12 juli 2018 in de gelegenheid om (vergezeld van 10 handtekeningen) tegenkandidaten voor te dragen.

 

De vergadering wordt gehouden:

Tijdstip : 26 juli 2018, 17.00 uur

Locatie : Wattbaan 51-8 te Nieuwegein (ten kantore van Ferm-in-pensioenen)

Aanmelding : stuur een mail naar info@bpoa.nl

 

We zien u graag op 26 juli 2018.

Lees verder

21 juni 2018: Algemene ledenvergadering BPOA


Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) u uit voor de ledenvergadering op 21 juni a.s.

De toekomst van úw pensioen

We staan naar verwachting aan de vooravond van wijzigingen in het Nederlandse pensioenstelsel. Welke wijzigingen voorzien we en wat betekenen die voor uw pensioen? De heer R.A.L. Heijn, bestuurslid bij SPOA, is tijdens de ledenvergadering aanwezig om op inspirerende wijze de ontwikkelingen in de pensioenwereld te beschrijven. Ook gaat hij in op de gevolgen van deze ontwikkelingen voor uw pensioenregeling. Daarbij neemt hij de tijd om uw vragen te beantwoorden. Een unieke gelegenheid om mee te kunnen praten!

De heer Heijn heeft een achtergrond als beleggingsexpert in de financiële sector. Hij is onder meer verbonden aan Nyenrode Business University.

Agenda

De agenda van de algemene ledenvergadering van donderdag 21 juni 2018 ziet er als volgt uit:

 Opening en mededelingen

 1. Verslag ALV van 7 december 2017 (ter vaststelling) (zie www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering)
 2. Presentatie jaarverslag 2017 SPOA (ter informatie)
 3. Jaarverslag 2017 BPOA (ter vaststelling) (zie www.bpoa.nl/downloads/jaarverslagen)
 4. Bestuurszaken BPOA, kandidaatstelling voor bestuurslid van BPOA **
 5. Voornemen tot aanpassing besluitvorming bij BPOA (alleen nog ter informatie)
 6. Stand van zaken wijziging pensioenstelsel in Nederland, door Ronald Heijn
 7. Rondvraag en sluiting

  

Locatie en tijdstip (let op, start om 19.00 uur)

Datum                 :           donderdag 21 juni 2018

Tijd                       :         19.00 tot 20.30 uur, vanaf 18.30 uur ontvangst met koffie en broodje

Locatie                :           Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht

Aanmelden         :           via info@bpoa.nl. Verzoek tot aanmelding in verband met de ontvangst met broodjes.

 

Wij zien u graag tijdens onze bijeenkomst.

 

Met vriendelijke groet,

De heer Drs. P.J.Th.Th.M. van Bakel

Voorzitter BPOA

 

 ** Oproep bestuur **

Het bestuur BPOA heeft nog geen kandidaat gevonden voor de 2 vacatures bestuursleden, het bestuur roept geïnteresseerde apothekers op om zich te melden.

Bent u geïnteresseerd in de pensioenmaterie en wilt u actief mee besturen over het te voeren beleid? In 2018 komen twee vacatures vrij in het bestuur BPOA.

Het bestuur zorgt ervoor dat een nieuw bestuurslid de benodigde kennis verwerft.

Meer informatie over BPOA is te vinden op de website: www.bpoa.nl 

Belangstelling voor deze functie kan kenbaar worden gemaakt via e-mail: info@bpoa.nl. Graag ook een cv met eventuele referenties en bestuurservaring bijvoegen.

 

 

Lees verder

Heeft u vragen over uw pensioen?


Ik help u graag! Vul het ondestaande formulier in, dan beantwoord ik uw vraag zo snel mogelijk.

Financiële situatie SPOA


Onze financiële situatie