Algemene Ledenvergadering BPOA gepland op 22 juni 2017


De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op donderdag 22 juni a.s.  in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht

De vergadering start om 12.30 tot 14.00 uur. U kunt zich aanmelden via info@bpoa.nl

De agenda van de algemene ledenvergadering van 22 juni 2017 ziet er als volgt uit:

 1. Opening en mededelingen
 2. Mededelingen
 3. Concept verslag van jaarvergadering BPOA d.d. 20-4-2017 (zie website BPOA)
 4. Het jaarverslag 2016 van BPOA ter goedkeuring (zie website BPOA)
 5. Het jaarverslag 2016 van SPOA, toegelicht door SPOA
 6. Terugkoppeling over de pensioendialogen met openbare apothekers en BPOA en SPOA tijdens de districtsbijeenkomsten van KNMP
 7. Spreker Ronald Heijn
 8. Rondvraag en sluiting

Locatie en tijdstip


Datum : donderdag 22 juni 2017

Aanvang : 12.30 uur, vanaf 12.00 uur
 ontvangst met koffie en broodje*

Locatie : Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht

*Aanmelden : via info@bpoa.nl. enkel als u zich aanmeldt, staat er een broodje voor u klaar. 

Wij zien u graag tijdens onze bijeenkomst.

Lees verder

Algemene Ledenvergadering BPOA d.d. 20 april 2017


De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op donderdag 20 april a.s.  in Van der Valk Hotel Veenendaal, Bastion 73, 
3905 NJ Veenendaal
. 

De vergadering start om 12.30 tot 14.00 uur. U kunt zich aanmelden via info@bpoa.nl

De agenda van de algemene ledenvergadering van 20 april 2017 ziet er als volgt uit:

 1. Opening en mededelingen
 2. Concept verslagen ALV van 8 en 24 november 2016 (zie de website van BPOA)
 3. Bestuurszaken BPOA
  1. Vacature nieuw bestuurslid BPOA
  2. Voordracht Roelf-Jan Dijkhuizen
 4. Bestuurszaken SPOA
  1. Aftreden Mark Hagenzieker als voorzitter
  2. Aantreden Mariëtte van de Lustgraaf-Wielens als voorzitter
  3. Vacature bestuursleden voor het bestuur van SPOA 2017
 5. Terugblik op statutenwijziging inzake stemrecht gepensioneerden. Raakt het stemrecht gepensioneerden de inhoud van de pensioenregeling en de hoogte van de premie voor actieve deelnemers van SPOA?
 6. Hoe verhoudt de premie van de regeling voor apothekers zich ten opzichte van andere pensioenregelingen?
 7. Rondvraag en sluiting


Locatie en tijdstip


Datum : donderdag 20 april 2017

Aanvang : 12.30 uur, inloop met broodjes vanaf 12.00 uur


Locatie : Van der Valk Hotel Veenendaal, Bastion 73
, 3905 NJ VeenendaalAanmelden : via info@bpoa.nl. Als u zich aanmeldt, staat er bij aankomst een broodje voor u klaar. 

Wij zien u graag tijdens onze bijeenkomst.

Lees verder

Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 24 november 2016


De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op maandag 24 november a.s. ten kantore van Ferm-in-pensioenen, Wattbaan 51 te Nieuwegein. De vergadering start om 18.30 (inloop met broodjes vanaf 18.00 uur). U kunt zich aanmelden via info@bpoa.nl

De agenda van de algemene ledenvergadering van 24 november 2016 ziet er als volgt uit:

 1. Opening en mededelingen
 2. Statutenwijziging in verband met stemrecht voor gepensioneerden en ex-deelnemers (zie downloads)
 3. Rondvraag en sluiting

Toelichting

In de ledenvergadering van 23 juni 2016 hebben de leden het voorstel van het bestuur van BPOA goedgekeurd om aan gepensioneerden en aan ex-deelnemers van SPOA stemrecht bij BPOA toe te kennen. Om dit statutair vast te leggen, is op 8 november jl. de betreffende statutenwijziging aan de leden van BPOA voorgelegd. In deze ledenvergadering hebben de aanwezige leden het voorstel voor statutenwijziging, op 2 tegenstemmen na, goedgekeurd. Echter de opkomst tijdens deze ledenvergadering was lager dan vereist voor goedkeuring van de statutenwijziging. En dus vindt een tweede vergadering plaats op 24 november as.

Locatie en tijdstip

Datum : donderdag 24 november 2016

Aanvang : 18.30 uur, inloop met broodjes vanaf 18.00 uur

Locatie : Ferm-in-pensioenen, Wattbaan 51 te Nieuwegein

Aanmelden : via info@bpoa.nl

Als u zich aanmeldt, staat er bij aankomst een broodje voor u klaar. Wij zien u graag tijdens onze bijeenkomst.

Lees verder

Algemene ledenvergadering BPOA d.d. 8 november 2016


De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op maandag 8 november a.s. Het programma van BPOA start om 19.00 uur bij het Van der Valk Hotel te Houten, Hoofdveste 25. Vanaf 18.00 uur is de ontvangst met koffie en een broodje. 

Uit praktische overwegingen is ervoor gekozen om aansluitend aan de algemene ledenvergadering BPOA de deelnemersvergadering van SPOA te laten plaatsvinden. Tussen beide vergaderingen in zal onze gastspreker mevrouw dr. M.G. Knoef, hoofddocent aan de RUL, een lezing over de toekomst van het pensioen verzorgen.

U kunt zich aanmelden via info@bpoa.nl

De agenda van de algemene ledenvergadering van 8 november 2016 ziet er als volgt uit:

 1. Opening en mededelingen
 2. Concept verslag ALV van 23 juni 2016 (zie downloads)
 3. Statutenwijziging in verband met stemrecht voor gepensioneerden en ex-deelnemers (zie downloads)
 4. Voordracht bestuursleden voor het bestuur van SPOA
 5. Rondvraag en sluiting


Toelichting statutenwijziging

In de ledenvergadering van 23 juni 2016 hebben de leden het voorstel van het bestuur van BPOA goedgekeurd om aan gepensioneerden en aan ex-deelnemers van SPOA stemrecht bij BPOA toe te kennen. Om dit statutair vast te leggen, wordt op 8 november de betreffende statutenwijziging aan u als lid van BPOA voorgelegd. Een week voor de vergadering wordt het concept van de aangepaste statuten ter inzage op de website van BPOA geplaatst, zie downloads / BPOA documenten.

Is de opkomst tijdens de ledenvergadering lager dan vereist voor goedkeuring van de statutenwijziging, dan vindt een tweede vergadering plaats. Deze wordt gehouden op 24 november 2016 ten kantore van Ferm-in-pensioenen, Wattbaan 51 te Nieuwegein. Deze vergadering start om 18.30 (inloop met broodjes vanaf 18.00 uur). U ontvangt hiervoor geen aparte uitnodiging. Op de website van BPOA wordt aangegeven of deze vergadering definitief doorgaat. We verzoeken u zich dan tevoren te melden via info@bpoa.nl.


Gastspreker Marike Knoef: “Een toereikend pensioen voor u... en de rest van Nederland!”

Dit jaar verwelkomen wij als gastspreker Marike Knoef, hoofddocent aan de RUL. Zij is medeauteur van het rapport dat ten grondslag ligt aan de Perspectiefnota die het Ministerie van SZW in juli 2016 heeft gepubliceerd over de richtingen van een nieuw pensioenstelsel. Met name voor zelfstandigen is het interessant om te horen hoe zij aankijkt tegen de toereikendheid van pensioen. Zij heeft daarbij aandacht voor andere financiële aspecten naast het pensioen. Haar voordracht heeft als titel: Een toereikend pensioen voor u... en de rest van Nederland!


Locatie en tijdstip

Datum : dinsdag 8 november 2016

Aanvang : 19.00 uur, vanaf 18.00 uur ontvangst met koffie en broodje

Locatie : Van der Valk Hotel Houten, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten

Aanmelden : via info@bpoa.nl

Als u zich aanmeldt, staat er bij aankomst een broodje voor u klaar. Wij zien u graag tijdens onze bijeenkomst.

Lees verder

Heeft u vragen over uw pensioen?


Ik help u graag! Vul het ondestaande formulier in, dan beantwoord ik uw vraag zo snel mogelijk.

Financiële situatie SPOA


Onze financiële situatie