November 2017: Bijpraatsessies BPOA tijdens KNMP districtsbijeenkomsten


SPOA heeft BPOA ervan op de hoogte gebracht dat in 2018 met de huidige hoogte van de pensioenpremie de jaarlijkse pensioenopbouw niet meer volledig kan worden gefinancierd. Dit heeft tot gevolg dat BPOA de pensioenregeling moet aanpassen. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden:

 

 • de (toekomstige) pensioenopbouw verlagen;
 • de pensioenpremie verhogen;
 • of een combinatie van beide.

 

Het bestuur van BPOA stelt een combinatie van beide voor. Hiermee wordt het meest rekening gehouden met de verschillende belangen binnen de beroepsgroep. BPOA wil haar leden hierover vooraf goed voorlichten, zodat zij op 7 december aanstaande hierover weloverwogen kunnen stemmen tijdens de ledenvergadering van BPOA.

Ook op de districtsbijeenkomsten van de KNMP geven BPOA en SPOA presentaties over de aanpassing van de pensioenregeling en is er gelegenheid om vragen te stellen. In de komende periode zijn BPOA en SPOA bij de volgende bijeenkomsten aanwezig:


BPOA wil dit graag met u bespreken. Kom naar de korte sessie van BPOA tijdens de KNMP districtsbijeenkomsten in november 2017. Het betreft immers úw pensioen! Zie hier de agenda en data van de districtsbijeenkomsten KNMP.

Hier vind u de presentatie die gehouden is.


Op 7 december 2017 vindt besluitvorming hierover plaats tijdens de ALV 7-12-2017. U kunt zich opgeven via info@bpoa.nl


Lees verder

7 december 2017: Algemene ledenvergadering BPOA


Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) u uit voor de ledenvergadering op 7 december aanstaande.

 

BPOA moet een aanpassing in de pensioenregeling doorvoeren als gevolg van het feit dat SPOA vanaf 1 januari 2018 de jaarlijkse pensioenopbouw niet meer kan financieren met de huidige hoogte van de pensioenpremie. De leden van BPOA die actief pensioen opbouwen bij SPOA bepalen de inhoud van de pensioenregeling. Om die reden zal het bestuur van BPOA tijdens de ledenvergadering van 7 december aanstaande een aanpassing van de pensioenregeling voorleggen aan de leden die actief pensioen opbouwen bij SPOA. In de gezamenlijke nieuwsbrief van BPOA en SPOA treft u hierover meer informatie aan.

 

De agenda van de algemene ledenvergadering van donderdag 7 december 2017 ziet er als volgt uit:

 • Opening
 • Mededelingen
 • Concept verslag van jaarvergadering BPOA d.d. 22-6-2017 (zie www.BPOA.nl)
 • Aanpassing van de pensioenregeling: ter besluitvorming voorleggen aan de leden die actief pensioen opbouwen bij SPOA*.
 • Rondvraag en sluiting

 

Locatie en tijdstip

Datum           :   donderdag 7 december 2017

Aanvang        :    18.30 tot 20.00 uur, vanaf 18.00 uur ontvangst met koffie en broodje

Locatie         :     Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht

Aanmelden   :     via info@bpoa.nl, enkel als u zich aanmeldt, staat er een broodje voor u klaar. 


Lees verder

Algemene Ledenvergadering BPOA 22 juni 2017


De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op donderdag 22 juni a.s.  in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht

De vergadering start om 12.30 tot 14.00 uur. U kunt zich aanmelden via info@bpoa.nl

De agenda van de algemene ledenvergadering van 22 juni 2017 ziet er als volgt uit:

 1. Opening en mededelingen
 2. Mededelingen
 3. Concept verslag van jaarvergadering BPOA d.d. 20-4-2017 (zie website BPOA)
 4. Het jaarverslag 2016 van BPOA ter goedkeuring (zie website BPOA)
 5. Het jaarverslag 2016 van SPOA, toegelicht door SPOA
 6. Terugkoppeling over de pensioendialogen met openbare apothekers en BPOA en SPOA tijdens de districtsbijeenkomsten van KNMP
 7. Spreker Ronald Heijn
 8. Rondvraag en sluiting

Locatie en tijdstip


Datum : donderdag 22 juni 2017

Aanvang : 12.30 uur, vanaf 12.00 uur
 ontvangst met koffie en broodje*

Locatie : Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht

*Aanmelden : via info@bpoa.nl. enkel als u zich aanmeldt, staat er een broodje voor u klaar. 

Wij zien u graag tijdens onze bijeenkomst.

Lees verder

Algemene Ledenvergadering BPOA d.d. 20 april 2017


De algemene ledenvergadering van BPOA vindt plaats op donderdag 20 april a.s.  in Van der Valk Hotel Veenendaal, Bastion 73, 
3905 NJ Veenendaal
. 

De vergadering start om 12.30 tot 14.00 uur. U kunt zich aanmelden via info@bpoa.nl

De agenda van de algemene ledenvergadering van 20 april 2017 ziet er als volgt uit:

 1. Opening en mededelingen
 2. Concept verslagen ALV van 8 en 24 november 2016 (zie de website van BPOA)
 3. Bestuurszaken BPOA
  1. Vacature nieuw bestuurslid BPOA
  2. Voordracht Roelf-Jan Dijkhuizen
 4. Bestuurszaken SPOA
  1. Aftreden Mark Hagenzieker als voorzitter
  2. Aantreden Mariëtte van de Lustgraaf-Wielens als voorzitter
  3. Vacature bestuursleden voor het bestuur van SPOA 2017
 5. Terugblik op statutenwijziging inzake stemrecht gepensioneerden. Raakt het stemrecht gepensioneerden de inhoud van de pensioenregeling en de hoogte van de premie voor actieve deelnemers van SPOA?
 6. Hoe verhoudt de premie van de regeling voor apothekers zich ten opzichte van andere pensioenregelingen?
 7. Rondvraag en sluiting


Locatie en tijdstip


Datum : donderdag 20 april 2017

Aanvang : 12.30 uur, inloop met broodjes vanaf 12.00 uur


Locatie : Van der Valk Hotel Veenendaal, Bastion 73
, 3905 NJ VeenendaalAanmelden : via info@bpoa.nl. Als u zich aanmeldt, staat er bij aankomst een broodje voor u klaar. 

Wij zien u graag tijdens onze bijeenkomst.

Lees verder

Heeft u vragen over uw pensioen?


Ik help u graag! Vul het ondestaande formulier in, dan beantwoord ik uw vraag zo snel mogelijk.

Financiële situatie SPOA


Onze financiële situatie