Pensioenquiz

Test hier uw pensioenkennis met de quiz van AFM. Tevens met uitleg over de basisprincipes van een pensioenvoorziening.

Soorten van pensioenvoorzieningen

Lees hier alles over de diverse soorten van pensioenvoorzieningen. U navigeert op de website van de onafhankelijke toezichthouder AFM naar de informatie die voor u van belang is. Van de website van de Pensioenkijker vindt u hier uitleg over de diverse soorten pensioenregelingen.

Mogelijkheden zelfstandig ondernemer

Welke mogelijkheden heeft u als u als zelfstandig ondernemer om pensioen op te bouwen? U leest het hier in eenvoudige bewoordingen op de website van de Pensioenkijker.

Modelpensioenovereenkomsten

U treft hier een overzicht aan van gepubliceerde modelpensioenovereenkomsten van de Belastingdienst. Deze kunnen alleen gebruikt worden voor een pensioenregeling van een dga waarop de Pensioenwet niet van toepassing is. U gaat via de link rechtstreeks naar de pensioensite van de Belastingdienst.

Vooruitzichten ministerie van Financiën

Hier treft u de brief van 6 december 2013 van staatsecretaris Weekers (afkomstig van "Directie Directe Belastingen") aan de Tweede Kamer over Pensioen in eigen beheer, ontklemming fiscale oudedagsreserves en stakingslijfrenten en verruiming kleine afkoopregeling lijfrenten. Hierin wordt de gedachtenlijn van staatssecretaris Weekers inzake de vooruitzichten over het te voeren beleid uiteen gezet.

Beleidsregels

Hier vindt u de aangepaste versie van de Beleidsregels Toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Financiële situatie SPOA


Onze financiële situatie

Heeft u vragen over uw pensioen?


Ik help u graag! Vul het ondestaande formulier in, dan beantwoord ik uw vraag zo snel mogelijk.