Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Laatste Nieuws


Leonie, kandidaat bestuurslid, stelt zich voor

Vanwege het aanstaande vertrek van onze voorzitter Annelien van Groningen, zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wij hebben een goede kandidaat gevonden in de persoon van Leonie de Hoog. Op de ALV van 6 maart 2024 wordt aan de leden gevraagd Leonie te benoemen tot bestuurder van BPOA. Leonie stelt zich daarom graag aan u voor.

Lees verder


Deelnemers aan zet op 6 maart 2024

Waar bij de meeste pensioenfondsen het besluit over het omzetten naar het nieuwe pensioenstelsel wordt genomen door sociale partners, zijn wij als deelnemers in een beroepspensioenregeling zelf aan zet. In de komende ALV van 6 maart vragen we de leden om in te stemmen met het transitieplan.

Lees verder


Vacature lid verantwoordingsorgaan SPOA

Vanwege het vertrek van een van de zittende leden van het verantwoordingsorgaan, is het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) op zoek naar een nieuw lid dat de actieve deelnemers vertegenwoordigt. BPOA zal hiervoor een voordracht doen aan het bestuur van SPOA.

Lees verder


Terugkijken: ALV 22 november 2023

Op 22 november 2023 vond de digitale algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Lees verder

Kandidaat bestuurslid stelt zich voor


Gepubliceerd op 21-06-2023

Het bestuur van BPOA bestaat momenteel uit vier leden. Gezien de werkzaamheden als gevolg van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, zijn wij voornemens één bestuurslid toe te voegen. Wij hebben een goede kandidaat gevonden in de persoon van Hans Mulder. Op de ALV van 28 juni aanstaande wordt aan de leden gevraagd Hans te benoemen tot bestuurder van BPOA. Hans stelt zich daarom graag aan u voor.

Hierbij wil ik mij graag introduceren bij alle leden van de Beroepspensioenvereniging Openbare Apothekers.

Sinds maart 2023 woon ik de bestuursvergaderingen van BPOA bij en vanaf 28 juni 2023 hoop ik benoemd te worden als lid van het bestuur.

Ik ben sinds 1986 apotheker en in 1989 bij mijn vader in de apotheek gekomen. In 1992 heb ik besloten om de Zandvoortse apotheek over te nemen. Nog steeds vind ik het een uitdagende werkplek met de eigen patiënten, toeristen, instellingen en contact met alle artsen (huis-, instellingartsen en specialisten). In al die jaren ben ik in de regio bezig geweest als bestuurder bij onder andere de Farmaceutische Thuiszorg Kennemerland, Departement Haarlem en omgeving, Centrale dienst apotheek in Haarlem en de laatste 10 jaar als voorzitter bij de Coöperatieve apothekers vereniging Haarlem. Na 10 jaar was het tijd voor een nieuwe uitdaging en toen ik de vacature zag voor bestuurslid van BPOA was ik meteen enthousiast. Een wereld die verandert, sturing aan dit proces geven en er voor alle leden zijn. In de korte tijd dat ik met de huidige bestuursleden mocht samenwerken heb ik gemerkt dat zij net als ik ook het algemeen belang vooropstellen. Tevens kan ik klankborden met mijn collega-apotheker, die in loondienst bij mij is. Zo worden alle standpunten van eigenaar en loondienstapotheker belicht waardoor ik hoop een goede bijdrage te leveren aan de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Ik hoop dat u mij dit vertrouwen wilt schenken.