Laatste Nieuws

Gepubliceerd op 31-07-2021

Terugblik ALV juni 2021


Op 23 juni is de eerste online ALV van 2021 gehouden. Het was de beste opkomst sinds 10 jaar. 73 leden waren ingelogd in de verhouding: 55% actief deelnemer (iets meer zelfstandigen dan loondienst-apothekers), 20% slaper en 20% reeds gepensioneerd. Belangrijk onderwerp van de ALV was de onder de leden van BPOA gehouden enquête over de wensen in de nieuwe pensioenregeling.

Lees verder

Gepubliceerd op 01-07-2021

Rapportage ledenonderzoek nieuwe pensioenregeling


Tijdens de ALV van 23 juni jl. heeft Annelien van Groningen, voorzitter BPOA, de resultaten toegelicht van de enquête die onder de leden van BPOA in april is uitgezet. De enquête is onderdeel van het gezamenlijke project van BPOA en SPOA voor de transitie van de pensioenregeling naar het nieuwe pensioenstelsel.

Lees verder

Gepubliceerd op 01-07-2021

Aftreden bestuurslid BPOA


Lees verder

Gepubliceerd op 24-06-2021

Bestuur verwelkomt apotheker Marvin Tjioe


In de ALV van 23 juni jl. is als vijfde bestuurslid voorgedragen èn benoemd: Marvin Tjioe.

Lees verder