Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Laatste Nieuws

Gepubliceerd op 06-06-2023

1e Kamer stemt in met de nieuwe pensioenwet


De Wet toekomst pensioenen kan op 1 juli ingaan na goedkeuring van de Eerste Kamer.

Lees verder

Gepubliceerd op 17-02-2023

Besluit invaren komt dichterbij


De Wet Toekomst Pensioenen is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het is nu aan de Eerste Kamer om over deze wet te stemmen. Als de wet ook door de Eerste Kamer is goedgekeurd, kunnen we het onderwerp invaren binnen beroepspensioenvereniging BPOA behandelen. Onder invaren verstaan we de overdacht van alle opgebouwde pensioenen naar de nieuwe pensioenregeling. Daarom is dit onderwerp voor alle leden van BPOA en alle deelnemers van SPOA van belang. In de wet is invaren het uitgangspunt. Het bestuur van BPOA zal in een Algemene Ledenvergadering een voorstel tot invaren ter stemming brengen. Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren over deze besluitvorming.

Lees verder

Gepubliceerd op 09-12-2022

Terugkijken: ALV 23 november 2022


Op 23 november 2022 vond de algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Lees verder

Gepubliceerd op 28-07-2022

Leden stemmen in met nieuwe pensioenregeling voor BPOA


Op 29 juni is de tweede hybride Algemene Ledenvergadering van 2022 gehouden. Belangrijk onderwerp was de stemming over de nieuwe pensioenregeling van BPOA. Uiteindelijk is de regeling goedgekeurd met 50 stemmen, 49 voor en 1 tegen.

Lees verder