Laatste Nieuws

Gepubliceerd op 05-08-2019

Artikel in de pers over organisatie uitwerking pensioenakkoord


Artikel uit PensioenPro, auteur: Olaf Boschman

Lees verder

Gepubliceerd op 22-07-2019

Wanneer krijgt u AOW, nu de wet begin juli 2019 is aangepast?


U krijgt AOW vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd bereikt. In het Pensioenakkoord dat het kabinet en de sociale partners hebben gesloten, zijn voorstellen gedaan om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. De wetsvoorstellen om de AOW-leeftijd aan te passen, zijn inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen.

Lees verder

Gepubliceerd op 22-07-2019

Nieuwsbrief juli 2019


De nieuwsbrief juli 2019 blikt terug op de algemene ledenvergadering van 25 juni 2019.

Lees verder

Gepubliceerd op 01-07-2019

BPOA start enquête onder actieve leden


BPOA heeft als beroepspensioenvereniging de zorg over de pensioenregeling voor openbaar apothekers. Daarom vindt zij het van belang om inzicht te krijgen in wat haar leden belangrijk vinden als het om pensioen gaat. Vandaar de start van een enquête!

Lees verder