Laatste Nieuws

Gepubliceerd op 09-12-2022

Terugkijken: ALV 23 november 2022


Op 23 november 2022 vond de algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Lees verder

Gepubliceerd op 26-10-2022

Algemene ledenvergadering op woensdag 23 november 2022


Het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) nodigt haar leden uit voor de digitale algemene ledenvergadering op woensdag 23 november 2022 om 20.00 uur.

Lees verder

Gepubliceerd op 26-10-2022

Leden kascommissie


Interesse om zitting te nemen in de kascommissie? Meld u aan!

Lees verder

Gepubliceerd op 14-09-2022

Vacature lid bestuur BPOA


Het bestuur van BPOA bestaat momenteel uit vier leden. Het bestuur heeft het voornemen om, gezien de werkzaamheden als gevolg van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, met één persoon uit te breiden. We kunnen inmiddels uit ervaring spreken, dat het pensioen naast natuurlijk een zeer belangrijk onderwerp, ook een ontzettend boeiende en interessante bestuurlijke omgeving is!

Lees verder