Laatste Nieuws

Gepubliceerd op 18-12-2020

Uitkomst poll: Hoe kunnen wij u bereiken?


In de nieuwsbrief van december heeft BPOA een digitale poll uitgezet onder haar leden. Hoe kunnen wij u bereiken? In dit bericht treft u de uitkomst van deze poll.

Lees verder

Gepubliceerd op 09-12-2020

Nieuwsbrief december 2020


Op 25 november is voor de tweede keer de ALV in de vorm van een webinar gehouden. Het niveau van pensioenopbouw blijft in 2021 onveranderd.

Lees verder

Gepubliceerd op 03-12-2020

Nieuw bestuurslid BPOA gezocht


Het bestuur heeft het voornemen om, gezien de te verwachten werkzaamheden als gevolg van het recent bereikte pensioenakkoord, met één persoon uit te breiden, hetgeen valt binnen de statutaire bepalingen.

Lees verder

Gepubliceerd op 27-11-2020

Algemene Ledenvergadering 25 november 2020 webinar


Op 25 november jl. is de ALV voor de tweede keer via een online webinar gehouden.

Lees verder