Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Laatste Nieuws

Gepubliceerd op 21-06-2023

Kandidaat bestuurslid stelt zich voor


Het bestuur van BPOA bestaat momenteel uit vier leden. Gezien de werkzaamheden als gevolg van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, zijn wij voornemens één bestuurslid toe te voegen. Wij hebben een goede kandidaat gevonden in de persoon van Hans Mulder. Op de ALV van 28 juni aanstaande wordt aan de leden gevraagd Hans te benoemen tot bestuurder van BPOA. Hans stelt zich daarom graag aan u voor.

Lees verder

Gepubliceerd op 06-06-2023

1e Kamer stemt in met de nieuwe pensioenwet


De Wet toekomst pensioenen kan op 1 juli ingaan na goedkeuring van de Eerste Kamer.

Lees verder

Gepubliceerd op 17-02-2023

Besluit invaren komt dichterbij


De Wet Toekomst Pensioenen is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het is nu aan de Eerste Kamer om over deze wet te stemmen. Als de wet ook door de Eerste Kamer is goedgekeurd, kunnen we het onderwerp invaren binnen beroepspensioenvereniging BPOA behandelen. Onder invaren verstaan we de overdacht van alle opgebouwde pensioenen naar de nieuwe pensioenregeling. Daarom is dit onderwerp voor alle leden van BPOA en alle deelnemers van SPOA van belang. In de wet is invaren het uitgangspunt. Het bestuur van BPOA zal in een Algemene Ledenvergadering een voorstel tot invaren ter stemming brengen. Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren over deze besluitvorming.

Lees verder

Gepubliceerd op 09-12-2022

Terugkijken: ALV 23 november 2022


Op 23 november 2022 vond de algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Lees verder