Laatste Nieuws

Gepubliceerd op 01-07-2021

Aftreden bestuurslid BPOA


Lees verder

Gepubliceerd op 24-06-2021

Bestuur verwelkomt apotheker Marvin Tjioe


In de ALV van 23 juni jl. is als vijfde bestuurslid voorgedragen èn benoemd: Marvin Tjioe.

Lees verder

Gepubliceerd op 08-06-2021

Verplichtstelling en solidariteit belangrijke pijlers onder apothekerspensioen


Dat blijkt uit het rapport van het onderzoek onder leden van BPOA dat gepubliceerd wordt op apothekerspensioen.nl. De enquête is onderdeel van het gezamenlijke project van BPOA en SPOA voor de transitie van de pensioenregeling naar het nieuwe pensioenstelsel. Overigens spreken veel apothekers ook een wens uit voor keuzemogelijkheden binnen de regeling. Daarmee biedt de enquête nog niet op alle fronten duidelijkheid.

Lees verder

Gepubliceerd op 08-06-2021

Bijna 1000 leden vullen enquête in


Onderwerp pensioen leeft onder openbaar apothekers. In totaal hebben 994 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. Over de 29 vragen deden zij gemiddeld 13 minuten.

Lees verder