Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Laatste Nieuws


Terugkijken: ALV 6 maart 2024

Op 6 maart 2024 vond de speciale algemene ledenvergadering van BPOA plaats die in het teken stond van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Lees verder


Ledenvergadering BPOA stemt in met transitieplan

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging voor Openbare Apothekers op woensdag 6 maart 2024 heeft 93% van de aanwezige leden ingestemd met het transitieplan. 170 leden namen deel aan de vergadering.

Lees verder


Transitieplan

BPOA heeft een transitieplan opgesteld voor de nieuwe pensioenregeling en voor het omzetten van de bestaande pensioenen.

Lees verder


Leonie, kandidaat bestuurslid, stelt zich voor

Vanwege het aanstaande vertrek van onze voorzitter Annelien van Groningen, zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wij hebben een goede kandidaat gevonden in de persoon van Leonie de Hoog. Op de ALV van 6 maart 2024 wordt aan de leden gevraagd Leonie te benoemen tot bestuurder van BPOA. Leonie stelt zich daarom graag aan u voor.

Lees verder

Ledenvergadering BPOA stemt in met transitieplan


Gepubliceerd op 08-03-2024

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging voor Openbare Apothekers op woensdag 6 maart 2024 heeft 93% van de aanwezige leden ingestemd met het transitieplan. 170 leden namen deel aan de vergadering.

In het transitieplan is de nieuwe flexibele pensioenregeling voor openbaar apothekers uitgewerkt. Daarnaast zijn in het plan afspraken opgenomen over het evenwichtig omzetten van de bestaande pensioenen. In de nieuwe pensioenregeling krijgen de deelnemers 3 beleggingskeuzes. Gepensioneerden beleggen samen in 1 collectief. Deelnemers die nadeel ondervinden van de afschaffing van de doorsneesystematiek worden gecompenseerd.

Voor de totstandkoming van het transitieplan zijn de leden van BPOA en de deelnemers van pensioenfonds SPOA uitgebreid geraadpleegd. Aan de hand van verschillende enquêtes, webinars, klankbordbijeenkomsten, nieuwbrieven en een speciale website zijn de leden bij het project betrokken.    

BPOA zal nu Pensioenfonds SPOA verzoeken om het transitieplan uit te voeren. Na een positief besluit van SPOA en haar verantwoordingsorgaan, kunnen de voorbereidingen hiervoor van start. De beoogde datum voor de overgang naar de nieuwe pensioenregeling is 1 januari 2026.

Tijdens de vergadering trad voorzitter Annelien van Groningen terug, vanwege het bereiken van de maximale termijn. Zij wordt opgevolgd door Roelf Jan Dijkhuizen. Leonie de Hoog werd aangesteld als nieuwe bestuurder.

Volgens Dijkhuizen is met de goedkeuring van het transitieplan een belangrijke mijlpaal bereikt. “De uitslag van de stemming toont aan dat er een stevig draagvlak is onder onze leden voor de nieuwe pensioenregeling. Dit resultaat is door goed teamwork en grote betrokkenheid van de leden tot stand gekomen. Ik dank Annelien van Groningen voor haar goede werk als voorzitter.”

Binnen het project Apothekerspensioen werkt BPOA met Pensioenfonds SPOA samen aan de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Hier kunt het transitieplan inzien. Een leesbare samenvatting van de verschillende onderwerpen in het transitieplan kunt u terugvinden op www.apothekerspensioen.nl. Daar vindt u ook meer informatie over het hele project.