Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Aanmelding als lid bij BPOA

Bent u deelnemer van SPOA geworden en nog geen lid van BPOA?

Meldt u zich dan aan als lid van het BPOA, want alleen als lid van BPOA heeft u zeggenschap over de collectieve pensioenregeling voor openbaar apothekers.

U leest hier meer over op het aanmeldformulier lidmaatschap BPOA: Aanmeldformulier lidmaatschap BPOA.

Graag dit formulier ingevuld scannen en mailen naar info@bpoa.nl, of gefrankeerd retourneren naar:
BPOA
Regulierenring 14
3981 LB Bunnik

Welke voordelen levert het lidmaatschap van BPOA op?

BPOA zorgt dat u:

 • medezeggenschap hebt in de pensioenregeling;
 • door voordracht bij invulling van organen van SPOA invloed heeft op het pensioenfondsbeleid;
 • uw pensioenbelangen goed behartigt.

Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.

Wie zijn de leden van BPOA en welk stemrecht hebben zij?

BPOA kent volgens de statuten als leden zowel actieve als gewezen en gepensioneerde apothekers (voormalig) werkzaam in de openbare apotheek. Een deelnemer van SPOA is op vrijwillige basis lid van BPOA.

 • Actieve leden zijn openbaar apothekers die actief deelnemen in het pensioenfonds SPOA. Dat wil zeggen: openbaar apothekers die premie betalen en pensioen opbouwen. De actieve leden hebben stemrecht over alle onderwerpen die conform de statuten aan de leden worden voorgelegd (zie onderwerpen a t/m h in onderstaande opsomming).
 • Leden die gepensioneerd of gewezen openbaar apotheker zijn, hebben in het verleden deelgenomen aan de pensioenregeling van SPOA. Ook deze leden van BPOA hebben stemrecht over statutaire onderwerpen, niet zijnde de pensioenregeling en de verplichtstelling ervan (zie onderwerpen c t/m h in onderstaande opsomming). 

De onderwerpen die conform de statuten aan de leden worden voorgelegd zijn:

 • a. Het aanvragen en/of wijzigen van de verplichtstelling.
 • b. Het vaststellen en/of wijzigen van de pensioenregeling.
 • c. Het vaststellen van het algemeen beleid.
 • d. Het vaststellen van de begroting.
 • e. Het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden van BPOA.
 • f.  Het nemen van een besluit over de wijziging van de statuten en tot ontbinding van BPOA.
 • g. Het vaststellen van de contributie van de leden.
 • h. Besluiten inzake het aangaan van geldleningen, of het op zich nemen van andere financiële verplichtingen.

Kijk bij Downloads-documenten voor de statuten.