Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Vacature verantwoordingsorgaan SPOA Download307 KB (PDF)
Competentievisie verantwoordingsorgaan SPOA Download87 KB (PDF)
Functieprofiel bestuurslid BPOA Download111 KB (PDF)
Staatscourant - 2023 artikel verplichtstelling BPOA Download112 KB (PDF)
Statuten BPOA versie 9 november 2022 Download163 KB (PDF)
Huishoudelijk Reglement BPOA 2022 Download149 KB (PDF)
Aanpassing verplichtstelling november 2021 Download139 KB (PDF)
Beloningsbeleid BPOA 2021 Download140 KB (PDF)
Rollen van BPOA en SPOA Download214 KB (PDF)
Presentatie BPOA op KNMP distr bijeenkomsten nov 2017 Download621 KB (PDF)
Folder BPOA Download356 KB (PDF)
Statuten BPOA 2016 Download6.5 MB (PDF)
Protocol benoemingsprocedure bestuursleden SPOA Download995 KB (PDF)
Onderzoek door CBS naar werknemers zonder pensioenregeling in Nederland Download204 KB (PDF)
Verplichtstellingsbeschikking Beroepspensioenregeling Openbaar Apothekers 29.01.2004 Download27 KB (PDF)
Brief staatssecretaris Klijnsma d.d. 10-12-2015 iz. representativiteit beroepspensioenfondsen Download78 KB (PDF)
Brief d.d. 2-2-2015 iz. Maximum pensioengevend salaris Download200 KB (PDF)
Rapportage WEP 12 juli 2013 Download716 KB (PDF)