Beloningsbeleid BPOA 2021 Download140 KB (PDF)
Rollen van BPOA en SPOA Download214 KB (PDF)
Presentatie BPOA op KNMP distr bijeenkomsten nov 2017 Download621 KB (PDF)
Folder BPOA Download356 KB (PDF)
Protocol benoemingsprocedure bestuursleden SPOA Download995 KB (PDF)
Onderzoek door CBS naar werknemers zonder pensioenregeling in Nederland Download204 KB (PDF)
Verplichtstellingsbeschikking Beroepspensioenregeling Openbaar Apothekers 29.01.2004 Download27 KB (PDF)
Brief staatssecretaris Klijnsma d.d. 10-12-2015 iz. representativiteit beroepspensioenfondsen Download78 KB (PDF)
Kandidaatstellingsformulier Download94 KB (PDF)
Brief d.d. 2-2-2015 iz. Maximum pensioengevend salaris Download200 KB (PDF)
Rapportage WEP 12 juli 2013 Download716 KB (PDF)