Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Het bestuur van BPOA

Het bestuur van BPOA is samengesteld uit leden en buitengewoon leden van de beroepspensioenvereniging. Het huidige bestuur bestaat uit vijf personen:

  • Annelien van Groningen (voorzitter, lid BPOA)
  • Roelf Jan Dijkhuizen (secretaris, gepensioneerd lid BPOA)
  • Garmt Boonstra (penningmeester, gepensioneerd lid BPOA)
  • Diederik Gombert (bestuurslid, lid BPOA)
  • Hans Mulder (bestuurslid, lid BPOA)
Van links naar rechts: Diederik Gombert, Annelien van Groningen, Garmt Boonstra, Roelf Jan Dijkhuizen.

Per 28 juni 2023 is Hans Mulder tijdens de ALV benoemd tot bestuurslid. Hier stelt Hans zich aan u voor.

BPOA streeft binnen haar bestuur naar een vertegenwoordiging van openbaar apothekers die als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn, in loondienst werkzaam zijn en reeds pensioengerechtigd zijn met een diversiteit aan geslacht en leeftijd.

De leden kiezen het bestuur uit de actieve leden en gepensioneerd/gewezen leden van BPOA.

Kascommissie

De kascommissie controleert jaarlijks de financiële verantwoording van het bestuur. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.

Leden Kascommissie Jaarverslag 2023:

  • Rob Linde
  • Jan Andeweg