Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Het bestuur van BPOA

Het bestuur van BPOA is samengesteld uit leden en buitengewoon leden van de beroepspensioenvereniging. Het huidige bestuur bestaat uit vier personen:

  • Annelien van Groningen (voorzitter, lid BPOA)
  • Roelf Jan Dijkhuizen (secretaris, gepensioneerd lid BPOA)
  • Garmt Boonstra (penningmeester, gepensioneerd lid BPOA)
  • Diederik Gombert (bestuurslid, lid BPOA)
Van links naar rechts: Diederik Gombert, Annelien van Groningen, Garmt Boonstra, Roelf Jan Dijkhuizen.

BPOA streeft binnen haar bestuur naar een vertegenwoordiging van openbaar apothekers die als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn, in loondienst werkzaam zijn en reeds pensioengerechtigd zijn met een diversiteit aan geslacht en leeftijd.

De leden kiezen het bestuur uit de actieve leden en gepensioneerd/gewezen leden van BPOA.

24 mei 2022: Het bestuur heeft het voornemen om, gezien de werkzaamheden als gevolg van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, met één persoon uit te breiden, hetgeen valt binnen de statutaire bepalingen. Lees meer in het functieprofiel bestuurslid BPOA

Mocht u belangstelling hebben voor een bestuursfunctie BPOA, een plaats in het verantwoordingsorgaan van SPOA of op een andere manier willen meedenken, dan kunt u ons dit laten weten via info@bpoa.nlGraag ook een cv met eventuele referenties en bestuurservaring bijvoegen.

Kascommissie

De kascommissie controleert jaarlijks de financiële verantwoording van het bestuur. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.

Leden Kascommissie 2022:

  • Rob Linde
  • Paul van Bakel sr