Het bestuur van BPOA

Het bestuur van BPOA is samengesteld uit leden en buitengewoon leden van de beroepspensioenvereniging. Het bestuur bestaat momenteel uit vier personen:

  • Annelien van Groningen (voorzitter, lid BPOA)
  • Roelf Jan Dijkhuizen (secretaris, lid BPOA)
  • Garmt Boonstra (penningmeester, gepensioneerd lid BPOA)
  • Diederik Gombert (bestuurslid, lid BPOA)
Van links naar rechts: Diederik Gombert, Annelien van Groningen, Garmt Boonstra, Roelf Jan Dijkhuizen.

Tijdens de ALV van 23 juni 2021 wordt Marvin Tjioe voorgedragen als 5e bestuurslid.

"Mijn naam is Marvin Tjioe, ik ben 45 jaar en samen met mijn vrouw hebben we 2 dochters en 2 zonen. Ik ben werkzaam als interim apotheker in de openbare farmacie en industrie maar ook als adviserend apotheker en docent. Ik vind het belangrijk om me in te zetten voor ons apothekerspensioen. Voor veel leden is dit een ver van mijn bed show, maar ik heb me gerealiseerd dat dit een belangrijke bouwsteen is voor iedere apotheker als oude dag voorziening. Er staan veel veranderingen in het verschiet en daar draag ik graag mijn steentje bij om hierover mee te denken. Ik zit hier voor onze toekomst."

---------

BPOA streeft binnen haar bestuur naar een vertegenwoordiging van openbaar apothekers die als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn, in loondienst werkzaam zijn en reeds pensioengerechtigd zijn met een diversiteit aan geslacht en leeftijd.

De leden kiezen het bestuur uit de actieve leden en gepensioneerd/gewezen leden van BPOA.

Mocht u belangstelling hebben voor een bestuursfunctie BPOA, een plaats in het verantwoordingsorgaan van SPOA of op een andere manier willen meedenken, dan kunt u ons dit laten weten via info@bpoa.nlGraag ook een cv met eventuele referenties en bestuurservaring bijvoegen.

Kascommissie

De kascommissie controleert jaarlijks de financiĆ«le verantwoording van het bestuur. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.

Leden:

  • Paul Yoe
  • Jan van Amelsfoort