Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

14 juni 2023: Webinar Vragen & Antwoorden over Invaren


Op 14 juni organiseren we een webinar waar u al uw vragen kunt stellen aan een panel van deskundigen.

Heeft u nu al een vraag dan kunt u die stellen bij invulling van het aanmeldformulier te vinden op: Webinar Vragen & Antwoorden over Invaren | Apothekerspensioen

Lees verder

28 juni 2023: Algemene ledenvergadering start 20.00 uur


Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) alle leden uit voor de digitale algemene ledenvergadering op woensdag 28 juni 2023 om 20.00 uur.

 

Besluitvorming

Er staan diverse onderwerpen ter besluitvorming op de agenda. Zoals gebruikelijk wordt het verslag van de laatste ALV ter besluitvorming voorgelegd. Ook is het gebruik om in de juni-vergadering het jaarverslag van BPOA aan u voor te leggen, inclusief de financiële afrekening over 2022. Daarnaast wordt u gevraagd bestuursleden te (her)benoemen.

 

Informatie over Project Apothekerspensioen

Tijdens de ALV wordt u op de hoogte gesteld van de laatste stand van zaken ten aanzien van de invoering van de nieuwe pensioenregeling. Komende dagen ontvangt u een nieuwsbrief van het Project Apothekerspensioen. In deze nieuwsbrief staat uitgelegd welke doelstellingen BPOA zal hanteren bij het invaren van de opgebouwde pensioenen en wat de voor- en nadelen van invaren zijn. Tijdens de ALV heeft u de gelegenheid om hierover vragen te stellen aan het bestuur en hoort het bestuur graag of u zich kunt vinden in de doelstellingen. Ook wordt ingegaan op de door BPOA te volgen procedure aangaande de besluitvorming rondom invaren. Er zal hiervoor een extra ALV worden georganiseerd op 11 oktober 2023.

 

Hoe gaat aanmelden in zijn werk?

Om deel te nemen aan de vergadering is een e-mailadres nodig. Stuur uiterlijk maandag 26 juni 2023 maar bij voorkeur eerder, een e-mail naar info@bpoa.nl met uw volledige naam (voorletters + achternaam) en in het onderwerpveld de tekst Aanmelding ALV. Hierna ontvangt u instructies over de deelname.


Wij zien graag dat u aanwezig bent bij onze vergadering op 28 juni aanstaande.

 

Lees verder

11 oktober 2023: Algemene ledenvergadering


De ALV op 11 oktober 2023 zal, zoals nu gepland is, in het teken staan van besluitvorming rondom invaren. Tijdens de ALV op 28 juni 2023 wordt u op de hoogte gesteld van de laatste stand van zaken ten aanzien van de invoering van de nieuwe pensioenregeling. In de nieuwsbrief van het Project Apothekerspensioen van 31 mei 2023 staat uitgelegd welke doelstellingen BPOA zal hanteren bij het invaren van de opgebouwde pensioenen en wat de voor- en nadelen van invaren zijn. Tijdens de ALV van 28 juni 2023 heeft u de gelegenheid om hierover vragen te stellen aan het bestuur en hoort het bestuur graag of u zich kunt vinden in de doelstellingen. Ook wordt ingegaan op de door BPOA te volgen procedure aangaande de besluitvorming rondom invaren op 11 oktober 2023.

Lees verder