Laatste Nieuws

Gepubliceerd op 11-03-2022

Onderzoek: Hoe kijkt u naar uw pensioen?


Project Apothekerspensioen onderzoekt hoeveel onzekerheid u accepteert rondom uw pensioen. Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van SPOA. Zij waarderen het wanneer u uw mening geeft. Deelnemers ontvangen op 10 maart een e-mail of op 15 maart een uitnodigingsbrief.

Lees verder

Gepubliceerd op 11-03-2022

Terugkijken: ALV 9.3.2022


Op 9 maart jl. is de eerste hybride ALV van 2022 gehouden. Met 102 ingelogde leden en 9 leden op locatie, een record aantal aanwezigen! Steeds meer leden vinden de weg naar de ALV om hun stem te laten horen, daar is het bestuur erg blij mee. Belangrijk onderwerp was de voortgang van het project Apothekerspensioen. Het laatste gedeelte betrof een aantal bestuursonderwerpen zoals de herbenoeming van Annelien van Groningen, de aanstelling van de kascommissie 2022 en de goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement.

Lees verder

Gepubliceerd op 07-03-2022

Webinar Hoofdlijnenvoorstel Apothekerspensioen


Kijk het webinar terug van Apothekerspensioen waarin het Hoofdlijnenvoorstel voor de nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers wordt toegelicht en uitgelegd door een panel van deskundigen.

Lees verder

Gepubliceerd op 17-01-2022

2022: belangrijke keuzes voor een nieuwe pensioenregeling


In de eerste plaats de beste wensen voor 2022, namens alle bestuursleden van BPOA. 2022 wordt een belangrijk jaar voor het apothekerspensioen. Tijdens de ALV van november 2021 hebben de leden ons opdracht gegeven een voorstel uit te werken voor de flexibele premieregeling.

Lees verder