Laatste Nieuws

Gepubliceerd op 21-08-2017

Eerste indrukken als bestuurslid van BPOA: blog Roelf Jan Dijkhuizen, bestuurslid BPOA


Op de ledenvergadering van 20 april 2017 hebben de leden van BPOA mij benoemd tot bestuurslid van BPOA, de beroepspensioenvereniging die de zorg heeft voor de pensioenregeling van de openbare apothekers. Ik dank de leden voor het vertrouwen dat ze in mij stellen. Sinds mijn benoeming heb ik mij grondig verdiept in de pensioenmaterie en deelgenomen aan de bestuursvergaderingen. In deze blog deel ik mijn eerste indrukken met u.

Lees verder

Gepubliceerd op 24-07-2017

Nieuwsbrief juli 2017


Het bestuur van BPOA brengt haar leden graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief blikken wij terug naar de algemene ledenvergadering van 22 juni jl. waarin een terugkoppeling werd gegeven van de aanwezigheid van BPOA bij de districtsledenbijeenkomsten van KNMP, de leden het jaarverslag 2016 hebben goedgekeurd en het tijdspad m.b.t. de toereikendheid van de premie in 2018 is besproken.

Lees verder

Gepubliceerd op 11-07-2017

Toets verhoudingsvereiste vervalt voor BPOA


BPOA hoeft niet langer aan te tonen dat ten minste 55% van de beroepsgenoten zelfstandig werkzaam zijn. Hiermee komt de toets voor het verhoudingsvereiste te vervallen. Dit is de toets bij de verplichtingstelling van de beroepspensioenregeling.

Lees verder

Gepubliceerd op 24-04-2017

Nieuw bestuurslid Roelf Jan Dijkhuizen


Op 20 april 2017 is Roelf Jan Dijkuizen benoemd als bestuurslid bij BPOA.

Lees verder