Laatste Nieuws

Gepubliceerd op 05-10-2016

“Een toereikend pensioen voor u... en de rest van Nederland!”; voordracht 8-11 Marike Knoef


Gastspreker Marike Knoef, hoofddocent aan de RUL, geeft tijdens de JALV BPOA op 8 november een voordracht over de toereikendheid van pensioen. Zij heeft daarbij aandacht voor andere financiële aspecten naast het pensioen.

Lees verder

Gepubliceerd op 30-09-2016

Verder werken aan een passend pensioen: blog Bas Steffens, secretaris BPOA


Met de herbenoeming van alle bestuursleden tijdens de algemene ledenvergadering van 23 juni jl., kan het bestuur blijven werken aan een passende pensioenvoorziening voor de openbare apothekers. We zijn blij met de uitgesproken steun; draagvlak is een belangrijk speerpunt voor ons.

Lees verder

Gepubliceerd op 31-08-2016

Nieuwsbrief september 2016


Het bestuur van BPOA brengt haar leden graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief blikken wij terug naar de algemene ledenvergadering van 23 juni jl.

Lees verder

Gepubliceerd op 04-05-2016

Nieuwsbrief mei 2016


Verplichtstelling pensioenregeling openbare apothekers blijft van kracht --- Status onderzoek naar één bedrijfstakpensioenregeling

Lees verder