Laatste Nieuws

Gepubliceerd op 26-10-2016

Ieders stem van belang: blog Hans Philipse, penningmeester, buitengewoon lid BPOA


BPOA kent op dit moment 2000 buitengewone leden. Zij zijn niet meer werkzaam als openbaar apotheker of zijn al gepensioneerd. Deze groep bouwt daarom niet meer actief pensioen op bij SPOA. In het verenigingsmodel van BPOA hebben zij dan tijdens de algemene ledenvergaderingen geen stemrecht meer bij de te nemen besluiten.

Lees verder

Gepubliceerd op 17-10-2016

SER animatie pensioenen


Als het aan u ligt, is er dan over 5 jaar nog een pensioenstelsel zoals nu? Wat moeten we veranderen en wat kunnen we behouden? Wilt u graag inzicht in uw persoonlijke pensioenpotje? Mogen tekorten worden doorgeschoven naar toekomstige generaties? Moeten we de risico’s delen? De SER adviseert het kabinet over het pensioenstelsel. Op 13 oktober heeft de SER de animatie pensioenen gepubliceerd.

Lees verder

Gepubliceerd op 05-10-2016

“Een toereikend pensioen voor u... en de rest van Nederland!”; voordracht 8-11 Marike Knoef


Gastspreker Marike Knoef, hoofddocent aan de RUL, geeft tijdens de JALV BPOA op 8 november een voordracht over de toereikendheid van pensioen. Zij heeft daarbij aandacht voor andere financiële aspecten naast het pensioen.

Lees verder

Gepubliceerd op 30-09-2016

Verder werken aan een passend pensioen: blog Bas Steffens, secretaris BPOA


Met de herbenoeming van alle bestuursleden tijdens de algemene ledenvergadering van 23 juni jl., kan het bestuur blijven werken aan een passende pensioenvoorziening voor de openbare apothekers. We zijn blij met de uitgesproken steun; draagvlak is een belangrijk speerpunt voor ons.

Lees verder