Laatste Nieuws


Terugkijken: ALV 23 november 2022

Op 23 november 2022 vond de algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Lees verder


Algemene ledenvergadering op woensdag 23 november 2022

Het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) nodigt haar leden uit voor de digitale algemene ledenvergadering op woensdag 23 november 2022 om 20.00 uur.

Lees verder


Leden kascommissie

Interesse om zitting te nemen in de kascommissie? Meld u aan!

Lees verder


Vacature lid bestuur BPOA

Het bestuur van BPOA bestaat momenteel uit vier leden. Het bestuur heeft het voornemen om, gezien de werkzaamheden als gevolg van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, met één persoon uit te breiden. We kunnen inmiddels uit ervaring spreken, dat het pensioen naast natuurlijk een zeer belangrijk onderwerp, ook een ontzettend boeiende en interessante bestuurlijke omgeving is!

Lees verder

Webinar Hoofdlijnenvoorstel Apothekerspensioen


Gepubliceerd op 07-03-2022

Kijk het webinar terug van Apothekerspensioen waarin het Hoofdlijnenvoorstel voor de nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers wordt toegelicht en uitgelegd door een panel van deskundigen.

Een voorstel voor de nieuwe pensioenregeling ligt op hoofdlijnen klaar. Maar wat betekent dat eigenlijk voor u? Wat gaat er veranderen en wat niet? 

Op woensdag 2 maart heeft een panel van bestuurders en deskundigen de 10 hoofdlijnen toegelicht en uitgelegd. Laat u goed informeren zodat u weet waar u op stemt in de ALV van BPOA in juni.

Wilt u het webinar terugkijken, klik dan HIER.