Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Laatste Nieuws


Terugkijken: ALV 6 maart 2024

Op 6 maart 2024 vond de speciale algemene ledenvergadering van BPOA plaats die in het teken stond van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Lees verder


Ledenvergadering BPOA stemt in met transitieplan

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging voor Openbare Apothekers op woensdag 6 maart 2024 heeft 93% van de aanwezige leden ingestemd met het transitieplan. 170 leden namen deel aan de vergadering.

Lees verder


Transitieplan

BPOA heeft een transitieplan opgesteld voor de nieuwe pensioenregeling en voor het omzetten van de bestaande pensioenen.

Lees verder


Leonie, kandidaat bestuurslid, stelt zich voor

Vanwege het aanstaande vertrek van onze voorzitter Annelien van Groningen, zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wij hebben een goede kandidaat gevonden in de persoon van Leonie de Hoog. Op de ALV van 6 maart 2024 wordt aan de leden gevraagd Leonie te benoemen tot bestuurder van BPOA. Leonie stelt zich daarom graag aan u voor.

Lees verder

2022: belangrijke keuzes voor een nieuwe pensioenregeling


Gepubliceerd op 17-01-2022

In de eerste plaats de beste wensen voor 2022, namens alle bestuursleden van BPOA. 2022 wordt een belangrijk jaar voor het apothekerspensioen. Tijdens de ALV van november 2021 hebben de leden ons opdracht gegeven een voorstel uit te werken voor de flexibele premieregeling.

De leden hebben in het afgelopen jaar hun voorkeuren voor hun pensioenregeling kunnen aangeven via enquêtes, polls, interviews en hun stem bij de Algemene Ledenvergaderingen. Inmiddels wordt het voorstel voor de nieuwe pensioenregeling op hoofdlijnen uitgewerkt. Dit voorstel wil het bestuur op de ALV van 9 maart aanstaande met de leden bespreken. In de komende periode informeren wij u nader over deze regeling, vragen wij om uw mening en krijgt u gelegenheid om vragen te stellen tijdens een webinar.

Na de bespreking tijdens de ALV op 9 maart aanstaande, vullen we de pensioenregeling op detailniveau verder in. Tijdens de volgende ALV in juni leggen we de uitgewerkte versie van de nieuwe pensioenregeling ter goedkeuring aan de leden voor.

Invaren van opgebouwde pensioenen
De nieuwe pensioenregeling gaat over de toekomstige pensioenopbouw. Het besluit om ook de reeds opgebouwde pensioenen mee te nemen in de nieuwe regeling - het zogenaamde invaren - volgt later. Dit gaat om de pensioenen van de gepensioneerden, maar ook om de tot nu toe opgebouwde pensioenen van de actieve en gewezen deelnemers. Uitgangspunt van het pensioenakkoord is dat de opgebouwde pensioenen invaren in de nieuwe pensioenregelingen. In de meeste gevallen zal dit ook voordelig uitpakken. Over al dan niet invaren kunnen we pas een voorstel doen als we de nieuwe pensioenregeling hebben vastgesteld. Net als bij de keuze voor de nieuwe regeling, zal BPOA de leden ook bij dit besluit betrekken.

Agenda communicatie BPOA:
9 februari: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 9 maart
23 februari: BPOA Nieuwsbrief special nieuwe pensioenregeling
5 februari t/m 3 maart: Poll Flexibele pensioenregeling
2 maart: Webinar voorstel nieuwe pensioenregeling
9 maart: Algemene ledenvergadering
Juni: Algemene ledenvergadering en stemming nieuwe pensioenregeling

Lees meer op Apothekerspensioen.nl
In de komende periode vindt u regelmatig nieuws en aanvullende informatie over de uitwerking van de nieuwe pensioenregeling op Apothekerspensioen.nl. Daar vindt u ook informatie over het nieuwe pensioenstelsel en waarom het zo belangrijk is dat we deze transitie doormaken. Heeft u vragen over het apothekerspensioen? Stuur dan een e-mail naar info@apothekerspensioen.nl.

Met vriendelijke groeten,

Annelien van Groningen
Voorzitter BPOA