Laatste Nieuws


Belangrijk te nemen besluit in ALV 29 juni 2022

Het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) nodigt haar leden uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 29 juni 2022 om 20.00 uur in Hotel Mitland te Utrecht.

Lees verder


Op weg naar een nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers

De volgende stap richting de nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers kan gezet worden. En wel op 29 juni as. tijdens de Algemene Ledenvergadering van BPOA. De leden BPOA stemmen dan namelijk over de voorstellen voor invulling van de flexibele pensioenregeling.

Lees verder


Apothekers kiezen voor flexibele premieregeling

- FD Pensioenpro 20 april 2022 - De beroepsvereniging voor openbare apothekers wil snel over naar de flexibele premieregeling. Vooruitlopend op de overstap naar het nieuwe contract op 1 januari 2024 heeft Pensioenfonds Openbare Apothekers het beleggingsbeleid bevroren.

Lees verder


Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer

Een belangrijke mijlpaal: vandaag heeft minister Schouten het wetsvoorstel met nieuwe regels voor pensioen naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal gestuurd.

Lees verder

2022: belangrijke keuzes voor een nieuwe pensioenregeling


Gepubliceerd op 17-01-2022

In de eerste plaats de beste wensen voor 2022, namens alle bestuursleden van BPOA. 2022 wordt een belangrijk jaar voor het apothekerspensioen. Tijdens de ALV van november 2021 hebben de leden ons opdracht gegeven een voorstel uit te werken voor de flexibele premieregeling.

De leden hebben in het afgelopen jaar hun voorkeuren voor hun pensioenregeling kunnen aangeven via enquêtes, polls, interviews en hun stem bij de Algemene Ledenvergaderingen. Inmiddels wordt het voorstel voor de nieuwe pensioenregeling op hoofdlijnen uitgewerkt. Dit voorstel wil het bestuur op de ALV van 9 maart aanstaande met de leden bespreken. In de komende periode informeren wij u nader over deze regeling, vragen wij om uw mening en krijgt u gelegenheid om vragen te stellen tijdens een webinar.

Na de bespreking tijdens de ALV op 9 maart aanstaande, vullen we de pensioenregeling op detailniveau verder in. Tijdens de volgende ALV in juni leggen we de uitgewerkte versie van de nieuwe pensioenregeling ter goedkeuring aan de leden voor.

Invaren van opgebouwde pensioenen
De nieuwe pensioenregeling gaat over de toekomstige pensioenopbouw. Het besluit om ook de reeds opgebouwde pensioenen mee te nemen in de nieuwe regeling - het zogenaamde invaren - volgt later. Dit gaat om de pensioenen van de gepensioneerden, maar ook om de tot nu toe opgebouwde pensioenen van de actieve en gewezen deelnemers. Uitgangspunt van het pensioenakkoord is dat de opgebouwde pensioenen invaren in de nieuwe pensioenregelingen. In de meeste gevallen zal dit ook voordelig uitpakken. Over al dan niet invaren kunnen we pas een voorstel doen als we de nieuwe pensioenregeling hebben vastgesteld. Net als bij de keuze voor de nieuwe regeling, zal BPOA de leden ook bij dit besluit betrekken.

Agenda communicatie BPOA:
9 februari: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 9 maart
23 februari: BPOA Nieuwsbrief special nieuwe pensioenregeling
5 februari t/m 3 maart: Poll Flexibele pensioenregeling
2 maart: Webinar voorstel nieuwe pensioenregeling
9 maart: Algemene ledenvergadering
Juni: Algemene ledenvergadering en stemming nieuwe pensioenregeling

Lees meer op Apothekerspensioen.nl
In de komende periode vindt u regelmatig nieuws en aanvullende informatie over de uitwerking van de nieuwe pensioenregeling op Apothekerspensioen.nl. Daar vindt u ook informatie over het nieuwe pensioenstelsel en waarom het zo belangrijk is dat we deze transitie doormaken. Heeft u vragen over het apothekerspensioen? Stuur dan een e-mail naar info@apothekerspensioen.nl.

Met vriendelijke groeten,

Annelien van Groningen
Voorzitter BPOA