Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Laatste Nieuws


Vacature bestuurslid BPOA

De zittingstermijn van Annelien van Groningen eindigt op 3 december 2023. Hierdoor ontstaat er een vacature.

Lees verder


Terugkijken: ALV 28 juni 2023

Op 28 juni 2023 vond de digitale algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Lees verder


Kandidaat bestuurslid stelt zich voor

Het bestuur van BPOA bestaat momenteel uit vier leden. Gezien de werkzaamheden als gevolg van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, zijn wij voornemens één bestuurslid toe te voegen. Wij hebben een goede kandidaat gevonden in de persoon van Hans Mulder. Op de ALV van 28 juni aanstaande wordt aan de leden gevraagd Hans te benoemen tot bestuurder van BPOA. Hans stelt zich daarom graag aan u voor.

Lees verder


1e Kamer stemt in met de nieuwe pensioenwet

De Wet toekomst pensioenen kan op 1 juli ingaan na goedkeuring van de Eerste Kamer.

Lees verder

Leden stemmen in met nieuwe pensioenregeling voor BPOA


Gepubliceerd op 28-07-2022

Op 29 juni is de tweede hybride Algemene Ledenvergadering van 2022 gehouden. Belangrijk onderwerp was de stemming over de nieuwe pensioenregeling van BPOA. Uiteindelijk is de regeling goedgekeurd met 50 stemmen, 49 voor en 1 tegen.

De aanloop naar de ALV van 29 juni 

In de aanloop naar de ALV heeft BPOA binnen het project Apothekerspensioen uitgebreid gecommuniceerd over de nieuwe pensioenregeling. De duizenden reacties op onderzoeksvragen, vragen op webinars, opmerkingen in polls, views van films en kliks op nieuwsbrieven zijn mede bepalend geweest voor de uiteindelijke invulling van de nieuwe pensioenregeling. De voorwaarde van wetgeving en uitvoerbaarheid blijft voorlopig onverminderd van kracht op het project. In de regeling kunnen nog wijzigingen noodzakelijk blijken op basis van wetgeving die definitief wordt en de toetsing op haalbaarheid van de administratieve uitvoering.

Voor een uitgebreide toelichting kunt u de ALV terugkijken. Ook het webinar Nieuwe pensioenregeling is terug te zien. De nieuwe pensioenregeling is uitgewerkt in de laatste nieuwsbrief van Apothekerspensioen. Alles is terug te vinden op apothekerspensioen.nl

Waar staan we? 

De eerstvolgende stap voor BPOA is nu het besluit tot invaren. Pensioen invaren betekent dat pensioen dat u hebt opgebouwd onder het huidige stelsel, wordt overgeheveld naar de nieuwe pensioenregeling, met de afspraken die daar gelden. 

In het pensioenakkoord gaat de voorkeur uit naar invaren. Als niet voor invaren wordt gekozen, heeft een deelnemer tot aan zijn pensioen twee regelingen. Voorafgaand aan dit besluit zullen wij de leden vanaf september uitgebreid informeren over de voor- en nadelen van invaren, om uiteindelijk tot een weloverwogen keuze kunnen komen. Nu de nieuwe pensioenregeling door de leden is aangenomen, zal het bestuur van BPOA aan pensioenfonds SPOA opdracht geven om te starten met de implementatie. Ook bij de implementatie worden de leden weer betrokken. De communicatie komt naar verwachting in de loop van volgend jaar op gang. Dit onderdeel van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel vindt eveneens plaats binnen het project Apothekerspensioen. Ook hier blijft BPOA dus betrokken.

Volgende stappen richting de nieuwe pensioenregeling

  • Najaar 2022/voorjaar 23: gepland: besluit over wel/niet invaren
  • 1-1-2023: gepland: wetgeving nieuw pensioenstelsel van kracht 
  • 1-1-2024: gepland: nieuwe pensioenregeling BPOA van start

Voor een totaaloverzicht zie routeplanning van Apothekerspensioen.

Het Project Apothekerspensioen is een samenwerking tussen BPOA en SPOA en heeft als stip op de horizon een nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers binnen de kaders van het nieuwe pensioenstelsel. Meer informatie? Kijk op www.apothekerspensioen.nl.