Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Laatste Nieuws


Terugkijken: ALV 6 maart 2024

Op 6 maart 2024 vond de speciale algemene ledenvergadering van BPOA plaats die in het teken stond van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Lees verder


Ledenvergadering BPOA stemt in met transitieplan

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging voor Openbare Apothekers op woensdag 6 maart 2024 heeft 93% van de aanwezige leden ingestemd met het transitieplan. 170 leden namen deel aan de vergadering.

Lees verder


Transitieplan

BPOA heeft een transitieplan opgesteld voor de nieuwe pensioenregeling en voor het omzetten van de bestaande pensioenen.

Lees verder


Leonie, kandidaat bestuurslid, stelt zich voor

Vanwege het aanstaande vertrek van onze voorzitter Annelien van Groningen, zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wij hebben een goede kandidaat gevonden in de persoon van Leonie de Hoog. Op de ALV van 6 maart 2024 wordt aan de leden gevraagd Leonie te benoemen tot bestuurder van BPOA. Leonie stelt zich daarom graag aan u voor.

Lees verder

Leden stemmen in met nieuwe pensioenregeling voor BPOA


Gepubliceerd op 28-07-2022

Op 29 juni is de tweede hybride Algemene Ledenvergadering van 2022 gehouden. Belangrijk onderwerp was de stemming over de nieuwe pensioenregeling van BPOA. Uiteindelijk is de regeling goedgekeurd met 50 stemmen, 49 voor en 1 tegen.

De aanloop naar de ALV van 29 juni 

In de aanloop naar de ALV heeft BPOA binnen het project Apothekerspensioen uitgebreid gecommuniceerd over de nieuwe pensioenregeling. De duizenden reacties op onderzoeksvragen, vragen op webinars, opmerkingen in polls, views van films en kliks op nieuwsbrieven zijn mede bepalend geweest voor de uiteindelijke invulling van de nieuwe pensioenregeling. De voorwaarde van wetgeving en uitvoerbaarheid blijft voorlopig onverminderd van kracht op het project. In de regeling kunnen nog wijzigingen noodzakelijk blijken op basis van wetgeving die definitief wordt en de toetsing op haalbaarheid van de administratieve uitvoering.

Voor een uitgebreide toelichting kunt u de ALV terugkijken. Ook het webinar Nieuwe pensioenregeling is terug te zien. De nieuwe pensioenregeling is uitgewerkt in de laatste nieuwsbrief van Apothekerspensioen. Alles is terug te vinden op apothekerspensioen.nl

Waar staan we? 

De eerstvolgende stap voor BPOA is nu het besluit tot invaren. Pensioen invaren betekent dat pensioen dat u hebt opgebouwd onder het huidige stelsel, wordt overgeheveld naar de nieuwe pensioenregeling, met de afspraken die daar gelden. 

In het pensioenakkoord gaat de voorkeur uit naar invaren. Als niet voor invaren wordt gekozen, heeft een deelnemer tot aan zijn pensioen twee regelingen. Voorafgaand aan dit besluit zullen wij de leden vanaf september uitgebreid informeren over de voor- en nadelen van invaren, om uiteindelijk tot een weloverwogen keuze kunnen komen. Nu de nieuwe pensioenregeling door de leden is aangenomen, zal het bestuur van BPOA aan pensioenfonds SPOA opdracht geven om te starten met de implementatie. Ook bij de implementatie worden de leden weer betrokken. De communicatie komt naar verwachting in de loop van volgend jaar op gang. Dit onderdeel van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel vindt eveneens plaats binnen het project Apothekerspensioen. Ook hier blijft BPOA dus betrokken.

Volgende stappen richting de nieuwe pensioenregeling

  • Najaar 2022/voorjaar 23: gepland: besluit over wel/niet invaren
  • 1-1-2023: gepland: wetgeving nieuw pensioenstelsel van kracht 
  • 1-1-2024: gepland: nieuwe pensioenregeling BPOA van start

Voor een totaaloverzicht zie routeplanning van Apothekerspensioen.

Het Project Apothekerspensioen is een samenwerking tussen BPOA en SPOA en heeft als stip op de horizon een nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers binnen de kaders van het nieuwe pensioenstelsel. Meer informatie? Kijk op www.apothekerspensioen.nl.