Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Laatste Nieuws


Vacature bestuurslid BPOA

De zittingstermijn van Annelien van Groningen eindigt op 3 december 2023. Hierdoor ontstaat er een vacature.

Lees verder


Terugkijken: ALV 28 juni 2023

Op 28 juni 2023 vond de digitale algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Lees verder


Kandidaat bestuurslid stelt zich voor

Het bestuur van BPOA bestaat momenteel uit vier leden. Gezien de werkzaamheden als gevolg van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, zijn wij voornemens één bestuurslid toe te voegen. Wij hebben een goede kandidaat gevonden in de persoon van Hans Mulder. Op de ALV van 28 juni aanstaande wordt aan de leden gevraagd Hans te benoemen tot bestuurder van BPOA. Hans stelt zich daarom graag aan u voor.

Lees verder


1e Kamer stemt in met de nieuwe pensioenwet

De Wet toekomst pensioenen kan op 1 juli ingaan na goedkeuring van de Eerste Kamer.

Lees verder

Terugkijken: ALV 23 november 2022


Gepubliceerd op 09-12-2022

Op 23 november 2022 vond de algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Alhoewel het in eerste instantie de bedoeling was dat tijdens deze ALV een besluit genomen zou worden over het doen van een verzoek aan SPOA tot invaren, het overbrengen van de opgebouwde pensioenen naar het nieuwe pensioenstelsel, bleek dit niet mogelijk in verband met vertraging van nieuwe wet- en regelgeving. Wel behandeld zijn: 

1. Verslag ALV 29 juni 2022
2. Stand van zaken Project Apothekerspensioen
3. Bestuurszaken 
    a. Begroting 2023
    b. Benoemen leden kascommissie
    c. Vacature 5e bestuurslid
4. Premie en opbouw 2023

De presentatie kunt u hier downloaden: Ledenvergadering BPOA | BPOA

U kunt de vergadering hier terugkijken: