Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Laatste Nieuws


1e Kamer stemt in met de nieuwe pensioenwet

De Wet toekomst pensioenen kan op 1 juli ingaan na goedkeuring van de Eerste Kamer.

Lees verder


Besluit invaren komt dichterbij

De Wet Toekomst Pensioenen is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het is nu aan de Eerste Kamer om over deze wet te stemmen. Als de wet ook door de Eerste Kamer is goedgekeurd, kunnen we het onderwerp invaren binnen beroepspensioenvereniging BPOA behandelen. Onder invaren verstaan we de overdacht van alle opgebouwde pensioenen naar de nieuwe pensioenregeling. Daarom is dit onderwerp voor alle leden van BPOA en alle deelnemers van SPOA van belang. In de wet is invaren het uitgangspunt. Het bestuur van BPOA zal in een Algemene Ledenvergadering een voorstel tot invaren ter stemming brengen. Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren over deze besluitvorming.

Lees verder


Terugkijken: ALV 23 november 2022

Op 23 november 2022 vond de algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Lees verder


Leden stemmen in met nieuwe pensioenregeling voor BPOA

Op 29 juni is de tweede hybride Algemene Ledenvergadering van 2022 gehouden. Belangrijk onderwerp was de stemming over de nieuwe pensioenregeling van BPOA. Uiteindelijk is de regeling goedgekeurd met 50 stemmen, 49 voor en 1 tegen.

Lees verder

Terugkijken: ALV 23 november 2022


Gepubliceerd op 09-12-2022

Op 23 november 2022 vond de algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Alhoewel het in eerste instantie de bedoeling was dat tijdens deze ALV een besluit genomen zou worden over het doen van een verzoek aan SPOA tot invaren, het overbrengen van de opgebouwde pensioenen naar het nieuwe pensioenstelsel, bleek dit niet mogelijk in verband met vertraging van nieuwe wet- en regelgeving. Wel behandeld zijn: 

1. Verslag ALV 29 juni 2022
2. Stand van zaken Project Apothekerspensioen
3. Bestuurszaken 
    a. Begroting 2023
    b. Benoemen leden kascommissie
    c. Vacature 5e bestuurslid
4. Premie en opbouw 2023

De presentatie kunt u hier downloaden: Ledenvergadering BPOA | BPOA

U kunt de vergadering hier terugkijken: