Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Laatste Nieuws


Terugkijken: ALV 6 maart 2024

Op 6 maart 2024 vond de speciale algemene ledenvergadering van BPOA plaats die in het teken stond van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Lees verder


Ledenvergadering BPOA stemt in met transitieplan

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging voor Openbare Apothekers op woensdag 6 maart 2024 heeft 93% van de aanwezige leden ingestemd met het transitieplan. 170 leden namen deel aan de vergadering.

Lees verder


Transitieplan

BPOA heeft een transitieplan opgesteld voor de nieuwe pensioenregeling en voor het omzetten van de bestaande pensioenen.

Lees verder


Leonie, kandidaat bestuurslid, stelt zich voor

Vanwege het aanstaande vertrek van onze voorzitter Annelien van Groningen, zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wij hebben een goede kandidaat gevonden in de persoon van Leonie de Hoog. Op de ALV van 6 maart 2024 wordt aan de leden gevraagd Leonie te benoemen tot bestuurder van BPOA. Leonie stelt zich daarom graag aan u voor.

Lees verder

Terugkijken: ALV 23 november 2022


Gepubliceerd op 09-12-2022

Op 23 november 2022 vond de algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Alhoewel het in eerste instantie de bedoeling was dat tijdens deze ALV een besluit genomen zou worden over het doen van een verzoek aan SPOA tot invaren, het overbrengen van de opgebouwde pensioenen naar het nieuwe pensioenstelsel, bleek dit niet mogelijk in verband met vertraging van nieuwe wet- en regelgeving. Wel behandeld zijn: 

1. Verslag ALV 29 juni 2022
2. Stand van zaken Project Apothekerspensioen
3. Bestuurszaken 
    a. Begroting 2023
    b. Benoemen leden kascommissie
    c. Vacature 5e bestuurslid
4. Premie en opbouw 2023

De presentatie kunt u hier downloaden: Ledenvergadering BPOA | BPOA

U kunt de vergadering hier terugkijken: