Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Laatste Nieuws


Leonie, kandidaat bestuurslid, stelt zich voor

Vanwege het aanstaande vertrek van onze voorzitter Annelien van Groningen, zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wij hebben een goede kandidaat gevonden in de persoon van Leonie de Hoog. Op de ALV van 6 maart 2024 wordt aan de leden gevraagd Leonie te benoemen tot bestuurder van BPOA. Leonie stelt zich daarom graag aan u voor.

Lees verder


Deelnemers aan zet op 6 maart 2024

Waar bij de meeste pensioenfondsen het besluit over het omzetten naar het nieuwe pensioenstelsel wordt genomen door sociale partners, zijn wij als deelnemers in een beroepspensioenregeling zelf aan zet. In de komende ALV van 6 maart vragen we de leden om in te stemmen met het transitieplan.

Lees verder


Vacature lid verantwoordingsorgaan SPOA

Vanwege het vertrek van een van de zittende leden van het verantwoordingsorgaan, is het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) op zoek naar een nieuw lid dat de actieve deelnemers vertegenwoordigt. BPOA zal hiervoor een voordracht doen aan het bestuur van SPOA.

Lees verder


Terugkijken: ALV 22 november 2023

Op 22 november 2023 vond de digitale algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Lees verder

Terugkijken: ALV 23 november 2022


Gepubliceerd op 09-12-2022

Op 23 november 2022 vond de algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Alhoewel het in eerste instantie de bedoeling was dat tijdens deze ALV een besluit genomen zou worden over het doen van een verzoek aan SPOA tot invaren, het overbrengen van de opgebouwde pensioenen naar het nieuwe pensioenstelsel, bleek dit niet mogelijk in verband met vertraging van nieuwe wet- en regelgeving. Wel behandeld zijn: 

1. Verslag ALV 29 juni 2022
2. Stand van zaken Project Apothekerspensioen
3. Bestuurszaken 
    a. Begroting 2023
    b. Benoemen leden kascommissie
    c. Vacature 5e bestuurslid
4. Premie en opbouw 2023

De presentatie kunt u hier downloaden: Ledenvergadering BPOA | BPOA

U kunt de vergadering hier terugkijken: