Laatste Nieuws


Terugkijken: ALV 23 november 2022

Op 23 november 2022 vond de algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Lees verder


Algemene ledenvergadering op woensdag 23 november 2022

Het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) nodigt haar leden uit voor de digitale algemene ledenvergadering op woensdag 23 november 2022 om 20.00 uur.

Lees verder


Leden kascommissie

Interesse om zitting te nemen in de kascommissie? Meld u aan!

Lees verder


Vacature lid bestuur BPOA

Het bestuur van BPOA bestaat momenteel uit vier leden. Het bestuur heeft het voornemen om, gezien de werkzaamheden als gevolg van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, met één persoon uit te breiden. We kunnen inmiddels uit ervaring spreken, dat het pensioen naast natuurlijk een zeer belangrijk onderwerp, ook een ontzettend boeiende en interessante bestuurlijke omgeving is!

Lees verder

Terugkijken: ALV 23 november 2022


Gepubliceerd op 09-12-2022

Op 23 november 2022 vond de algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Alhoewel het in eerste instantie de bedoeling was dat tijdens deze ALV een besluit genomen zou worden over het doen van een verzoek aan SPOA tot invaren, het overbrengen van de opgebouwde pensioenen naar het nieuwe pensioenstelsel, bleek dit niet mogelijk in verband met vertraging van nieuwe wet- en regelgeving. Wel behandeld zijn: 

1. Verslag ALV 29 juni 2022
2. Stand van zaken Project Apothekerspensioen
3. Bestuurszaken 
    a. Begroting 2023
    b. Benoemen leden kascommissie
    c. Vacature 5e bestuurslid
4. Premie en opbouw 2023

De presentatie kunt u hier downloaden: Ledenvergadering BPOA | BPOA

U kunt de vergadering hier terugkijken: