Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Laatste Nieuws


Leonie, kandidaat bestuurslid, stelt zich voor

Vanwege het aanstaande vertrek van onze voorzitter Annelien van Groningen, zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wij hebben een goede kandidaat gevonden in de persoon van Leonie de Hoog. Op de ALV van 6 maart 2024 wordt aan de leden gevraagd Leonie te benoemen tot bestuurder van BPOA. Leonie stelt zich daarom graag aan u voor.

Lees verder


Deelnemers aan zet op 6 maart 2024

Waar bij de meeste pensioenfondsen het besluit over het omzetten naar het nieuwe pensioenstelsel wordt genomen door sociale partners, zijn wij als deelnemers in een beroepspensioenregeling zelf aan zet. In de komende ALV van 6 maart vragen we de leden om in te stemmen met het transitieplan.

Lees verder


Vacature lid verantwoordingsorgaan SPOA

Vanwege het vertrek van een van de zittende leden van het verantwoordingsorgaan, is het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) op zoek naar een nieuw lid dat de actieve deelnemers vertegenwoordigt. BPOA zal hiervoor een voordracht doen aan het bestuur van SPOA.

Lees verder


Terugkijken: ALV 22 november 2023

Op 22 november 2023 vond de digitale algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Lees verder

Terugkijken: ALV 22 november 2023


Gepubliceerd op 29-11-2023

Op 22 november 2023 vond de digitale algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

In deze vergadering zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest. 

2.Verslag ALV 28 juni 2023
3.Bestuurszaken 
   a. Begroting 2024
   b. Verlenging termijn voorzitter
   c. Vacature bestuurslid
   d. Benoemen leden kascommissie
4.Stand van zaken Project Apothekerspensioen
5.Vacature lid verantwoordingsorgaan SPOA
6.Rondvraag & sluiting

De presentatie kunt u hier openen.

U kunt de vergadering hieronder terugkijken.