Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Laatste Nieuws


Terugkijken: ALV 6 maart 2024

Op 6 maart 2024 vond de speciale algemene ledenvergadering van BPOA plaats die in het teken stond van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Lees verder


Ledenvergadering BPOA stemt in met transitieplan

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging voor Openbare Apothekers op woensdag 6 maart 2024 heeft 93% van de aanwezige leden ingestemd met het transitieplan. 170 leden namen deel aan de vergadering.

Lees verder


Transitieplan

BPOA heeft een transitieplan opgesteld voor de nieuwe pensioenregeling en voor het omzetten van de bestaande pensioenen.

Lees verder


Leonie, kandidaat bestuurslid, stelt zich voor

Vanwege het aanstaande vertrek van onze voorzitter Annelien van Groningen, zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wij hebben een goede kandidaat gevonden in de persoon van Leonie de Hoog. Op de ALV van 6 maart 2024 wordt aan de leden gevraagd Leonie te benoemen tot bestuurder van BPOA. Leonie stelt zich daarom graag aan u voor.

Lees verder

Terugkijken: ALV 22 november 2023


Gepubliceerd op 29-11-2023

Op 22 november 2023 vond de digitale algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

In deze vergadering zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest. 

2.Verslag ALV 28 juni 2023
3.Bestuurszaken 
   a. Begroting 2024
   b. Verlenging termijn voorzitter
   c. Vacature bestuurslid
   d. Benoemen leden kascommissie
4.Stand van zaken Project Apothekerspensioen
5.Vacature lid verantwoordingsorgaan SPOA
6.Rondvraag & sluiting

De presentatie kunt u hier openen.

U kunt de vergadering hieronder terugkijken.