Laatste Nieuws


Uitkomst poll: Hoe kunnen wij u bereiken?

In de nieuwsbrief van december heeft BPOA een digitale poll uitgezet onder haar leden. Hoe kunnen wij u bereiken? In dit bericht treft u de uitkomst van deze poll.

Lees verder


Nieuwsbrief december 2020

Op 25 november is voor de tweede keer de ALV in de vorm van een webinar gehouden. Het niveau van pensioenopbouw blijft in 2021 onveranderd.

Lees verder


Nieuw bestuurslid BPOA gezocht

Het bestuur heeft het voornemen om, gezien de te verwachten werkzaamheden als gevolg van het recent bereikte pensioenakkoord, met één persoon uit te breiden, hetgeen valt binnen de statutaire bepalingen.

Lees verder


Algemene Ledenvergadering 25 november 2020 webinar

Op 25 november jl. is de ALV voor de tweede keer via een online webinar gehouden.

Lees verder

Jaarvergadering BPOA 25 juni 2015 te Utrecht


Gepubliceerd op 27-08-2015

Jaarvergadering BPOA 25 juni 2015 te Utrecht

De Jaarvergadering BPOA heeft op 25 juni 2015 plaatsgevonden in Hotel Mitland te Utrecht.

 In een presentatie is een toelichting gegeven over het traject naar 1 bedrijfstakregeling bij 1 bedrijfstakpensioenfonds.