Laatste Nieuws


Algemene ledenvergadering op woensdag 23 november 2022

Het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) nodigt haar leden uit voor de digitale algemene ledenvergadering op woensdag 23 november 2022 om 20.00 uur.

Lees verder


Leden kascommissie

Interesse om zitting te nemen in de kascommissie? Meld u aan!

Lees verder


Vacature lid bestuur BPOA

Het bestuur van BPOA bestaat momenteel uit vier leden. Het bestuur heeft het voornemen om, gezien de werkzaamheden als gevolg van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, met één persoon uit te breiden. We kunnen inmiddels uit ervaring spreken, dat het pensioen naast natuurlijk een zeer belangrijk onderwerp, ook een ontzettend boeiende en interessante bestuurlijke omgeving is!

Lees verder


Leden stemmen in met nieuwe pensioenregeling voor BPOA

Op 29 juni is de tweede hybride Algemene Ledenvergadering van 2022 gehouden. Belangrijk onderwerp was de stemming over de nieuwe pensioenregeling van BPOA. Uiteindelijk is de regeling goedgekeurd met 50 stemmen, 49 voor en 1 tegen.

Lees verder

Leden kascommissie


Gepubliceerd op 26-10-2022

Interesse om zitting te nemen in de kascommissie? Meld u aan!

Op de agenda van de algemene vergadering op woensdag 23 november aanstaande is de jaarlijkse benoeming opgenomen van een commissie van twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie controleert de rekening en verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt volgend jaar in de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. De leden van de huidige kascommissie hebben aangegeven ook aankomend jaar te willen deelnemen in de commissie. Ook u kunt echter aangeven dat u interesse heeft om zitting te nemen in de commissie. U kunt zich dan aanmelden door een mail te sturen naar info@bpoa.nl.U krijgt dan tijdens de vergadering kort het woord om u voor te stellen waarna gestemd zal worden.