Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Laatste Nieuws


Vacature bestuurslid BPOA

De zittingstermijn van Annelien van Groningen eindigt op 3 december 2023. Hierdoor ontstaat er een vacature.

Lees verder


Terugkijken: ALV 28 juni 2023

Op 28 juni 2023 vond de digitale algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Lees verder


Kandidaat bestuurslid stelt zich voor

Het bestuur van BPOA bestaat momenteel uit vier leden. Gezien de werkzaamheden als gevolg van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, zijn wij voornemens één bestuurslid toe te voegen. Wij hebben een goede kandidaat gevonden in de persoon van Hans Mulder. Op de ALV van 28 juni aanstaande wordt aan de leden gevraagd Hans te benoemen tot bestuurder van BPOA. Hans stelt zich daarom graag aan u voor.

Lees verder


1e Kamer stemt in met de nieuwe pensioenwet

De Wet toekomst pensioenen kan op 1 juli ingaan na goedkeuring van de Eerste Kamer.

Lees verder

Leden kascommissie


Gepubliceerd op 26-10-2022

Interesse om zitting te nemen in de kascommissie? Meld u aan!

Op de agenda van de algemene vergadering op woensdag 23 november aanstaande is de jaarlijkse benoeming opgenomen van een commissie van twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie controleert de rekening en verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt volgend jaar in de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. De leden van de huidige kascommissie hebben aangegeven ook aankomend jaar te willen deelnemen in de commissie. Ook u kunt echter aangeven dat u interesse heeft om zitting te nemen in de commissie. U kunt zich dan aanmelden door een mail te sturen naar info@bpoa.nl.U krijgt dan tijdens de vergadering kort het woord om u voor te stellen waarna gestemd zal worden.