Laatste Nieuws


Besluit invaren komt dichterbij

De Wet Toekomst Pensioenen is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het is nu aan de Eerste Kamer om over deze wet te stemmen. Als de wet ook door de Eerste Kamer is goedgekeurd, kunnen we het onderwerp invaren binnen beroepspensioenvereniging BPOA behandelen. Onder invaren verstaan we de overdacht van alle opgebouwde pensioenen naar de nieuwe pensioenregeling. Daarom is dit onderwerp voor alle leden van BPOA en alle deelnemers van SPOA van belang. In de wet is invaren het uitgangspunt. Het bestuur van BPOA zal in een Algemene Ledenvergadering een voorstel tot invaren ter stemming brengen. Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren over deze besluitvorming.

Lees verder


Terugkijken: ALV 23 november 2022

Op 23 november 2022 vond de algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Lees verder


Leden stemmen in met nieuwe pensioenregeling voor BPOA

Op 29 juni is de tweede hybride Algemene Ledenvergadering van 2022 gehouden. Belangrijk onderwerp was de stemming over de nieuwe pensioenregeling van BPOA. Uiteindelijk is de regeling goedgekeurd met 50 stemmen, 49 voor en 1 tegen.

Lees verder


Terugkijken: ALV 29 juni 2022

Op 29 juni 2022 vond de algemene ledenvergadering van BPOA plaats in Hotel Mitland te Utrecht. Uiteraard was digitale deelname ook mogelijk.

Lees verder

Leden kascommissie


Gepubliceerd op 26-10-2022

Interesse om zitting te nemen in de kascommissie? Meld u aan!

Op de agenda van de algemene vergadering op woensdag 23 november aanstaande is de jaarlijkse benoeming opgenomen van een commissie van twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie controleert de rekening en verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt volgend jaar in de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. De leden van de huidige kascommissie hebben aangegeven ook aankomend jaar te willen deelnemen in de commissie. Ook u kunt echter aangeven dat u interesse heeft om zitting te nemen in de commissie. U kunt zich dan aanmelden door een mail te sturen naar info@bpoa.nl.U krijgt dan tijdens de vergadering kort het woord om u voor te stellen waarna gestemd zal worden.