Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Laatste Nieuws


Leonie, kandidaat bestuurslid, stelt zich voor

Vanwege het aanstaande vertrek van onze voorzitter Annelien van Groningen, zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wij hebben een goede kandidaat gevonden in de persoon van Leonie de Hoog. Op de ALV van 6 maart 2024 wordt aan de leden gevraagd Leonie te benoemen tot bestuurder van BPOA. Leonie stelt zich daarom graag aan u voor.

Lees verder


Deelnemers aan zet op 6 maart 2024

Waar bij de meeste pensioenfondsen het besluit over het omzetten naar het nieuwe pensioenstelsel wordt genomen door sociale partners, zijn wij als deelnemers in een beroepspensioenregeling zelf aan zet. In de komende ALV van 6 maart vragen we de leden om in te stemmen met het transitieplan.

Lees verder


Vacature lid verantwoordingsorgaan SPOA

Vanwege het vertrek van een van de zittende leden van het verantwoordingsorgaan, is het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) op zoek naar een nieuw lid dat de actieve deelnemers vertegenwoordigt. BPOA zal hiervoor een voordracht doen aan het bestuur van SPOA.

Lees verder


Terugkijken: ALV 22 november 2023

Op 22 november 2023 vond de digitale algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Lees verder

Leden kascommissie


Gepubliceerd op 26-10-2022

Interesse om zitting te nemen in de kascommissie? Meld u aan!

Op de agenda van de algemene vergadering op woensdag 23 november aanstaande is de jaarlijkse benoeming opgenomen van een commissie van twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie controleert de rekening en verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt volgend jaar in de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. De leden van de huidige kascommissie hebben aangegeven ook aankomend jaar te willen deelnemen in de commissie. Ook u kunt echter aangeven dat u interesse heeft om zitting te nemen in de commissie. U kunt zich dan aanmelden door een mail te sturen naar info@bpoa.nl.U krijgt dan tijdens de vergadering kort het woord om u voor te stellen waarna gestemd zal worden.