Laatste Nieuws


Uitkomst poll: Hoe kunnen wij u bereiken?

In de nieuwsbrief van december heeft BPOA een digitale poll uitgezet onder haar leden. Hoe kunnen wij u bereiken? In dit bericht treft u de uitkomst van deze poll.

Lees verder


Nieuwsbrief december 2020

Op 25 november is voor de tweede keer de ALV in de vorm van een webinar gehouden. Het niveau van pensioenopbouw blijft in 2021 onveranderd.

Lees verder


Nieuw bestuurslid BPOA gezocht

Het bestuur heeft het voornemen om, gezien de te verwachten werkzaamheden als gevolg van het recent bereikte pensioenakkoord, met één persoon uit te breiden, hetgeen valt binnen de statutaire bepalingen.

Lees verder


Algemene Ledenvergadering 25 november 2020 webinar

Op 25 november jl. is de ALV voor de tweede keer via een online webinar gehouden.

Lees verder

Ledenvergadering BPOA 7 april 2015 te Vught


Gepubliceerd op 15-04-2015

Ledenvergadering BPOA 7 april 2015 te Vught

Op 7 april 2015 heeft een ledenvergadering BPOA plaatsgevonden met als onderwerp stemming statutenwijziging inzake digitale oproep.

In een presentatie is een toelichting gegeven.

De statutenwijziging is unaniem akkoord bevonden.