Laatste Nieuws


Vacature lid bestuur BPOA

Het bestuur van BPOA bestaat momenteel uit vier leden. Het bestuur heeft het voornemen om, gezien de werkzaamheden als gevolg van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, met één persoon uit te breiden. We kunnen inmiddels uit ervaring spreken, dat het pensioen naast natuurlijk een zeer belangrijk onderwerp, ook een ontzettend boeiende en interessante bestuurlijke omgeving is!

Lees verder


Leden stemmen in met nieuwe pensioenregeling voor BPOA

Op 29 juni is de tweede hybride Algemene Ledenvergadering van 2022 gehouden. Belangrijk onderwerp was de stemming over de nieuwe pensioenregeling van BPOA. Uiteindelijk is de regeling goedgekeurd met 50 stemmen, 49 voor en 1 tegen.

Lees verder


Terugkijken: ALV 29 juni 2022

Op 29 juni 2022 vond de algemene ledenvergadering van BPOA plaats in Hotel Mitland te Utrecht. Uiteraard was digitale deelname ook mogelijk.

Lees verder


Terugkijken: webinar Vraag & Antwoord Apothekerspensioen 22 juni

De nieuwe pensioenregeling is uitgewerkt. De belangrijkste onderwerpen worden doorgenomen. Maar ook veel deelnemersvragen: Wat gebeurt er met de opgebouwde pensioenrechten? en de vaste indexatie? Wanneer moet ik de beleggingskeuze maken? Welke risico's brengt het nieuwe pensioenstelsel met zich mee? Wat zijn de gevolgen voor niet-actieve deelnemers?

Lees verder

Op weg naar een nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers


Gepubliceerd op 03-05-2022

De volgende stap richting de nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers kan gezet worden. En wel op 29 juni as. tijdens de Algemene Ledenvergadering van BPOA. De leden BPOA stemmen dan namelijk over de voorstellen voor invulling van de flexibele pensioenregeling.

Op 9 maart jl. is het voorstel voor de nieuwe pensioenregeling, dat op hoofdlijnen klaarligt, in de ALV van BPOA toegelicht. Eind maart is de enquête over de risicobereidheid door 1045 respondenten ingevuld. De uitkomsten helpen SPOA bij het vaststellen van passende beleggingsprofielen en bij het bepalen van de kenmerken van de risicodelingsreserve. De resultaten van de enquête worden geanalyseerd, berekeningen worden gedaan, maatmensen worden opgesteld en de hoofdlijnen van de nieuwe pensioenregeling worden onderbouwd.

Stemmen op 29 juni as.

Ter voorbereiding op de ALV van BPOA op 29 juni as, wordt u meerdere malen geïnformeerd over wat de nieuwe pensioenregeling voor u betekent en krijgt u gelegenheid tot het stellen van vragen. Er volgt een nieuwsbrief over het apothekerspensioen met rekenvoorbeelden en maatmensen. Op 22 juni is een webinar gepland waar een panel van deskundigen uw vragen over de nieuwe pensioenregeling beantwoordt. We willen u zo goed mogelijk voorzien van informatie, zodat u op 29 juni voldoende voorbereid bent om te stemmen over de nieuwe pensioenregeling. Alleen leden van BPOA die actief deelnemen aan de pensioenregeling (deelnemers die premie betalen), kunnen volgens de statuten op 29 juni stemmen. 

Invaren van opgebouwde pensioenen

De nieuwe pensioenregeling gaat over de toekomstige pensioenopbouw. Het besluit om ook de reeds opgebouwde pensioenen mee te nemen in de nieuwe regeling - het zogenaamde invaren - volgt later dit jaar. Dit gaat om de pensioenen van de gepensioneerden, maar ook om de tot nu toe opgebouwde pensioenen van de actieve en gewezen deelnemers. Over al dan niet invaren kunnen we pas een voorstel doen als we de nieuwe pensioenregeling hebben vastgesteld. Net als bij de keuze voor de nieuwe regeling, zal BPOA de leden ook bij dit besluit betrekken. In de ALV van 29 juni zal aan dit onderwerp ook aandacht worden besteed.

Agenda communicatie:

  • Mei: Uitwerking hoofdlijnenvoorstel flexibele pensioenregeling
  • 1 juni: Uitnodiging ALV voor de leden van BPOA
  • 8 juni: Lancering films over de onderwerpen Pensioen & Ambitie, Pensioengevend inkomen, Nabestaandenpensioen, Solidariteit
  • 8 juni: Digitale nieuwsbrief met uitleg over de nieuwe pensioenregeling, inclusief rekenvoorbeelden
  • 8 juni: Poll communicatie: wat ontbreekt nog? (Poll loopt t/m 23 juni)
  • 15 juni: Papieren nieuwsbrief

Alle communicatie uitingen vindt u terug in het Routeplan nieuwe pensioenregeling.

Op Apothekerspensioen.nl vindt u informatie over het nieuwe pensioenstelsel en waarom het zo belangrijk is dat we deze transitie doormaken. Heeft u vragen over het apothekerspensioen? Stuur dan een e-mail naar info@apothekerspensioen.nl.