Laatste Nieuws


Belangrijk te nemen besluit in ALV 29 juni 2022

Het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) nodigt haar leden uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 29 juni 2022 om 20.00 uur in Hotel Mitland te Utrecht.

Lees verder


Op weg naar een nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers

De volgende stap richting de nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers kan gezet worden. En wel op 29 juni as. tijdens de Algemene Ledenvergadering van BPOA. De leden BPOA stemmen dan namelijk over de voorstellen voor invulling van de flexibele pensioenregeling.

Lees verder


Apothekers kiezen voor flexibele premieregeling

- FD Pensioenpro 20 april 2022 - De beroepsvereniging voor openbare apothekers wil snel over naar de flexibele premieregeling. Vooruitlopend op de overstap naar het nieuwe contract op 1 januari 2024 heeft Pensioenfonds Openbare Apothekers het beleggingsbeleid bevroren.

Lees verder


Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer

Een belangrijke mijlpaal: vandaag heeft minister Schouten het wetsvoorstel met nieuwe regels voor pensioen naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal gestuurd.

Lees verder

Op weg naar een nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers


Gepubliceerd op 03-05-2022

De volgende stap richting de nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers kan gezet worden. En wel op 29 juni as. tijdens de Algemene Ledenvergadering van BPOA. De leden BPOA stemmen dan namelijk over de voorstellen voor invulling van de flexibele pensioenregeling.

Op 9 maart jl. is het voorstel voor de nieuwe pensioenregeling, dat op hoofdlijnen klaarligt, in de ALV van BPOA toegelicht. Eind maart is de enquête over de risicobereidheid door 1045 respondenten ingevuld. De uitkomsten helpen SPOA bij het vaststellen van passende beleggingsprofielen en bij het bepalen van de kenmerken van de risicodelingsreserve. De resultaten van de enquête worden geanalyseerd, berekeningen worden gedaan, maatmensen worden opgesteld en de hoofdlijnen van de nieuwe pensioenregeling worden onderbouwd.

Stemmen op 29 juni as.

Ter voorbereiding op de ALV van BPOA op 29 juni as, wordt u meerdere malen geïnformeerd over wat de nieuwe pensioenregeling voor u betekent en krijgt u gelegenheid tot het stellen van vragen. Er volgt een nieuwsbrief over het apothekerspensioen met rekenvoorbeelden en maatmensen. Op 22 juni is een webinar gepland waar een panel van deskundigen uw vragen over de nieuwe pensioenregeling beantwoordt. We willen u zo goed mogelijk voorzien van informatie, zodat u op 29 juni voldoende voorbereid bent om te stemmen over de nieuwe pensioenregeling. Alleen leden van BPOA die actief deelnemen aan de pensioenregeling (deelnemers die premie betalen), kunnen volgens de statuten op 29 juni stemmen. 

Invaren van opgebouwde pensioenen

De nieuwe pensioenregeling gaat over de toekomstige pensioenopbouw. Het besluit om ook de reeds opgebouwde pensioenen mee te nemen in de nieuwe regeling - het zogenaamde invaren - volgt later dit jaar. Dit gaat om de pensioenen van de gepensioneerden, maar ook om de tot nu toe opgebouwde pensioenen van de actieve en gewezen deelnemers. Over al dan niet invaren kunnen we pas een voorstel doen als we de nieuwe pensioenregeling hebben vastgesteld. Net als bij de keuze voor de nieuwe regeling, zal BPOA de leden ook bij dit besluit betrekken. In de ALV van 29 juni zal aan dit onderwerp ook aandacht worden besteed.

Agenda communicatie:

  • Mei: Uitwerking hoofdlijnenvoorstel flexibele pensioenregeling
  • 1 juni: Uitnodiging ALV voor de leden van BPOA
  • 8 juni: Lancering films over de onderwerpen Pensioen & Ambitie, Pensioengevend inkomen, Nabestaandenpensioen, Solidariteit
  • 8 juni: Digitale nieuwsbrief met uitleg over de nieuwe pensioenregeling, inclusief rekenvoorbeelden
  • 8 juni: Poll communicatie: wat ontbreekt nog? (Poll loopt t/m 23 juni)
  • 15 juni: Papieren nieuwsbrief

Alle communicatie uitingen vindt u terug in het Routeplan nieuwe pensioenregeling.

Op Apothekerspensioen.nl vindt u informatie over het nieuwe pensioenstelsel en waarom het zo belangrijk is dat we deze transitie doormaken. Heeft u vragen over het apothekerspensioen? Stuur dan een e-mail naar info@apothekerspensioen.nl.