Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Laatste Nieuws


Vacature bestuurslid BPOA

De zittingstermijn van Annelien van Groningen eindigt op 3 december 2023. Hierdoor ontstaat er een vacature.

Lees verder


Terugkijken: ALV 28 juni 2023

Op 28 juni 2023 vond de digitale algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Lees verder


Kandidaat bestuurslid stelt zich voor

Het bestuur van BPOA bestaat momenteel uit vier leden. Gezien de werkzaamheden als gevolg van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, zijn wij voornemens één bestuurslid toe te voegen. Wij hebben een goede kandidaat gevonden in de persoon van Hans Mulder. Op de ALV van 28 juni aanstaande wordt aan de leden gevraagd Hans te benoemen tot bestuurder van BPOA. Hans stelt zich daarom graag aan u voor.

Lees verder


1e Kamer stemt in met de nieuwe pensioenwet

De Wet toekomst pensioenen kan op 1 juli ingaan na goedkeuring van de Eerste Kamer.

Lees verder

Terugkijken: webinar Vraag & Antwoord Apothekerspensioen 22 juni


Gepubliceerd op 17-06-2022

De nieuwe pensioenregeling is uitgewerkt. De belangrijkste onderwerpen worden doorgenomen. Maar ook veel deelnemersvragen: Wat gebeurt er met de opgebouwde pensioenrechten? en de vaste indexatie? Wanneer moet ik de beleggingskeuze maken? Welke risico's brengt het nieuwe pensioenstelsel met zich mee? Wat zijn de gevolgen voor niet-actieve deelnemers?

Een kleine greep uit vragen van apothekers die op 22 juni in het webinar van Apothekerspensioen werden gesteld. 77 apothekers waren online en actief met vragen stellen aan het panel van deskundigen. Alle vragen en antwoorden worden verwerkt in een Q&A document dat op apothekerspensioen.nl zal worden gepubliceerd.

U kunt het webinar hier terugkijken.


In de nieuwsbrief van Apothekerspensioen wordt de nieuwe pensioenregeling nader toegelicht. Laat u goed informeren zodat u weet waar u op stemt in de ALV van BPOA op 29 juni 2022 (enkel voor leden BPOA). Alle vragen, antwoorden en toelichting worden opgenomen in een uitgebreide Q&A die geplaatst zal worden op onze website.


Vragen over het webinar?
Stuur een mail naar: info@apothekerspensioen.nl.