Laatste Nieuws


Terugkijken: ALV 23 november 2022

Op 23 november 2022 vond de algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Lees verder


Algemene ledenvergadering op woensdag 23 november 2022

Het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) nodigt haar leden uit voor de digitale algemene ledenvergadering op woensdag 23 november 2022 om 20.00 uur.

Lees verder


Leden kascommissie

Interesse om zitting te nemen in de kascommissie? Meld u aan!

Lees verder


Vacature lid bestuur BPOA

Het bestuur van BPOA bestaat momenteel uit vier leden. Het bestuur heeft het voornemen om, gezien de werkzaamheden als gevolg van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, met één persoon uit te breiden. We kunnen inmiddels uit ervaring spreken, dat het pensioen naast natuurlijk een zeer belangrijk onderwerp, ook een ontzettend boeiende en interessante bestuurlijke omgeving is!

Lees verder

Terugkijken: webinar Vraag & Antwoord Apothekerspensioen 22 juni


Gepubliceerd op 17-06-2022

De nieuwe pensioenregeling is uitgewerkt. De belangrijkste onderwerpen worden doorgenomen. Maar ook veel deelnemersvragen: Wat gebeurt er met de opgebouwde pensioenrechten? en de vaste indexatie? Wanneer moet ik de beleggingskeuze maken? Welke risico's brengt het nieuwe pensioenstelsel met zich mee? Wat zijn de gevolgen voor niet-actieve deelnemers?

Een kleine greep uit vragen van apothekers die op 22 juni in het webinar van Apothekerspensioen werden gesteld. 77 apothekers waren online en actief met vragen stellen aan het panel van deskundigen. Alle vragen en antwoorden worden verwerkt in een Q&A document dat op apothekerspensioen.nl zal worden gepubliceerd.

U kunt het webinar hier terugkijken.


In de nieuwsbrief van Apothekerspensioen wordt de nieuwe pensioenregeling nader toegelicht. Laat u goed informeren zodat u weet waar u op stemt in de ALV van BPOA op 29 juni 2022 (enkel voor leden BPOA). Alle vragen, antwoorden en toelichting worden opgenomen in een uitgebreide Q&A die geplaatst zal worden op onze website.


Vragen over het webinar?
Stuur een mail naar: info@apothekerspensioen.nl.