Laatste Nieuws


Terugkijken: webinar Vraag & Antwoord Apothekerspensioen 22 juni

De nieuwe pensioenregeling is uitgewerkt. De belangrijkste onderwerpen worden doorgenomen. Maar ook veel deelnemersvragen: Wat gebeurt er met de opgebouwde pensioenrechten? en de vaste indexatie? Wanneer moet ik de beleggingskeuze maken? Welke risico's brengt het nieuwe pensioenstelsel met zich mee? Wat zijn de gevolgen voor niet-actieve deelnemers?

Lees verder


Belangrijk te nemen besluit in ALV 29 juni 2022

Het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) nodigt haar leden uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 29 juni 2022 om 20.00 uur in Hotel Mitland te Utrecht.

Lees verder


Op weg naar een nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers

De volgende stap richting de nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers kan gezet worden. En wel op 29 juni as. tijdens de Algemene Ledenvergadering van BPOA. De leden BPOA stemmen dan namelijk over de voorstellen voor invulling van de flexibele pensioenregeling.

Lees verder


Apothekers kiezen voor flexibele premieregeling

- FD Pensioenpro 20 april 2022 - De beroepsvereniging voor openbare apothekers wil snel over naar de flexibele premieregeling. Vooruitlopend op de overstap naar het nieuwe contract op 1 januari 2024 heeft Pensioenfonds Openbare Apothekers het beleggingsbeleid bevroren.

Lees verder

Terugkijken: webinar Vraag & Antwoord Apothekerspensioen 22 juni


Gepubliceerd op 17-06-2022

De nieuwe pensioenregeling is uitgewerkt. De belangrijkste onderwerpen worden doorgenomen. Maar ook veel deelnemersvragen: Wat gebeurt er met de opgebouwde pensioenrechten? en de vaste indexatie? Wanneer moet ik de beleggingskeuze maken? Welke risico's brengt het nieuwe pensioenstelsel met zich mee? Wat zijn de gevolgen voor niet-actieve deelnemers?

Een kleine greep uit vragen van apothekers die op 22 juni in het webinar van Apothekerspensioen werden gesteld. 77 apothekers waren online en actief met vragen stellen aan het panel van deskundigen. Alle vragen en antwoorden worden verwerkt in een Q&A document dat op apothekerspensioen.nl zal worden gepubliceerd.

U kunt het webinar hier terugkijken.


In de nieuwsbrief van Apothekerspensioen wordt de nieuwe pensioenregeling nader toegelicht. Laat u goed informeren zodat u weet waar u op stemt in de ALV van BPOA op 29 juni 2022 (enkel voor leden BPOA). Alle vragen, antwoorden en toelichting worden opgenomen in een uitgebreide Q&A die geplaatst zal worden op onze website.


Vragen over het webinar?
Stuur een mail naar: info@apothekerspensioen.nl.