Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Laatste Nieuws


Vacature lid verantwoordingsorgaan SPOA

Vanwege het vertrek van een van de zittende leden van het verantwoordingsorgaan, is het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) op zoek naar een nieuw lid dat de actieve deelnemers vertegenwoordigt. BPOA zal hiervoor een voordracht doen aan het bestuur van SPOA.

Lees verder


Terugkijken: ALV 22 november 2023

Op 22 november 2023 vond de digitale algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Lees verder


Vacature bestuurslid BPOA

De zittingstermijn van Annelien van Groningen eindigt op 3 december 2023. Hierdoor ontstaat er een vacature.

Lees verder


Terugkijken: ALV 28 juni 2023

Op 28 juni 2023 vond de digitale algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Lees verder

Vacature lid kascommissie BPOA


Gepubliceerd op 01-10-2023

Interesse om zitting te nemen in de kascommissie? Meld u aan!

Op de agenda van de algemene ledenvergadering op woensdag 22 november aanstaande is de jaarlijkse benoeming opgenomen van de kascommissie. Deze commissie controleert de rekening en verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt het volgende jaar in de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. De leden van de kascommissie worden benoemd voor een periode van twee jaar, waarbij jaarlijks een lid aftreedt. Dit jaar is een van de twee leden afgetreden en daarom zijn we op zoek naar een nieuwe kandidaat voor een periode van twee jaar.

Heeft u interesse om zitting te nemen in de kascommissie dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@bpoa.nl. U krijgt dan tijdens de vergadering kort het woord om u voor te stellen waarna gestemd zal worden. Twijfelt u nog of heeft u vragen, dan staat onze penningmeester u graag te woord (stuur hiervoor een e-mail naar info@bpoa.nl).