Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Laatste Nieuws


Terugkijken: ALV 6 maart 2024

Op 6 maart 2024 vond de speciale algemene ledenvergadering van BPOA plaats die in het teken stond van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Lees verder


Ledenvergadering BPOA stemt in met transitieplan

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging voor Openbare Apothekers op woensdag 6 maart 2024 heeft 93% van de aanwezige leden ingestemd met het transitieplan. 170 leden namen deel aan de vergadering.

Lees verder


Transitieplan

BPOA heeft een transitieplan opgesteld voor de nieuwe pensioenregeling en voor het omzetten van de bestaande pensioenen.

Lees verder


Leonie, kandidaat bestuurslid, stelt zich voor

Vanwege het aanstaande vertrek van onze voorzitter Annelien van Groningen, zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wij hebben een goede kandidaat gevonden in de persoon van Leonie de Hoog. Op de ALV van 6 maart 2024 wordt aan de leden gevraagd Leonie te benoemen tot bestuurder van BPOA. Leonie stelt zich daarom graag aan u voor.

Lees verder

Vacature lid kascommissie BPOA


Gepubliceerd op 01-10-2023

Interesse om zitting te nemen in de kascommissie? Meld u aan!

Op de agenda van de algemene ledenvergadering”¯op woensdag 22 november”¯aanstaande is de jaarlijkse benoeming opgenomen van de kascommissie. Deze commissie controleert de rekening en verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt het volgende jaar in de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. De leden van de kascommissie worden benoemd voor een periode van twee jaar, waarbij jaarlijks een lid aftreedt. Dit jaar is een van de twee leden afgetreden en daarom zijn we op zoek naar een nieuwe kandidaat voor een periode van twee jaar.

Heeft u interesse om zitting te nemen in de kascommissie dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar”¯info@bpoa.nl. U krijgt dan tijdens de vergadering kort het woord om u voor te stellen waarna gestemd zal worden. Twijfelt u nog of heeft u vragen, dan staat onze penningmeester u graag te woord (stuur hiervoor een e-mail naar”¯info@bpoa.nl).