Laatste Nieuws


Artikel in de pers over organisatie uitwerking pensioenakkoord

Artikel uit PensioenPro, auteur: Olaf Boschman

Lees verder


Wanneer krijgt u AOW, nu de wet begin juli 2019 is aangepast?

U krijgt AOW vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd bereikt. In het Pensioenakkoord dat het kabinet en de sociale partners hebben gesloten, zijn voorstellen gedaan om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. De wetsvoorstellen om de AOW-leeftijd aan te passen, zijn inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen.

Lees verder


Nieuwsbrief juli 2019

De nieuwsbrief juli 2019 blikt terug op de algemene ledenvergadering van 25 juni 2019.

Lees verder


BPOA start enquête onder actieve leden

BPOA heeft als beroepspensioenvereniging de zorg over de pensioenregeling voor openbaar apothekers. Daarom vindt zij het van belang om inzicht te krijgen in wat haar leden belangrijk vinden als het om pensioen gaat. Vandaar de start van een enquête!

Lees verder

Webcast Paul van Bakel (BPOA) met een toelichting waarom en de contouren van de nieuwe pensioenregeling.


Gepubliceerd op 18-09-2014

Webcast met Paul van Bakel, voorzitter BPOA bestuur: 1. Naar een nieuwe pensioenregeling 2. Contouren nieuwe regeling 3. Klaar voor de toekomst

Toelichting door de voorzitter van BPOA, Paul van Bakel, op:

1. Naar een nieuwe pensioenregeling

2. Contouren nieuwe regeling

3. Klaar voor de toekomst