Laatste Nieuws


Terugkijken: ALV 23 november 2022

Op 23 november 2022 vond de algemene ledenvergadering van BPOA plaats.

Lees verder


Algemene ledenvergadering op woensdag 23 november 2022

Het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) nodigt haar leden uit voor de digitale algemene ledenvergadering op woensdag 23 november 2022 om 20.00 uur.

Lees verder


Leden kascommissie

Interesse om zitting te nemen in de kascommissie? Meld u aan!

Lees verder


Vacature lid bestuur BPOA

Het bestuur van BPOA bestaat momenteel uit vier leden. Het bestuur heeft het voornemen om, gezien de werkzaamheden als gevolg van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, met één persoon uit te breiden. We kunnen inmiddels uit ervaring spreken, dat het pensioen naast natuurlijk een zeer belangrijk onderwerp, ook een ontzettend boeiende en interessante bestuurlijke omgeving is!

Lees verder

Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer


Gepubliceerd op 31-03-2022

Een belangrijke mijlpaal: vandaag heeft minister Schouten het wetsvoorstel met nieuwe regels voor pensioen naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal gestuurd.

Per 1 januari 2023 gaat de wet naar verwachting in. Vervolgens hebben werkgevers, vakbonden en pensioenuitvoerders 4 jaar de tijd om de overgang naar het vernieuwde stelsel te regelen. Bekijk hieronder de volledige tijdlijn of lees verder ➡️ https://lnkd.in/e9sk5kPa

https://www.linkedin.com/posts/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid_tijdlijn-wet-toekomst-pensioenen-activity-6914908080640036864-fqT7?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web