Laatste Nieuws


Vacature lid bestuur BPOA

Het bestuur van BPOA bestaat momenteel uit vier leden. Het bestuur heeft het voornemen om, gezien de werkzaamheden als gevolg van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, met één persoon uit te breiden. We kunnen inmiddels uit ervaring spreken, dat het pensioen naast natuurlijk een zeer belangrijk onderwerp, ook een ontzettend boeiende en interessante bestuurlijke omgeving is!

Lees verder


Leden stemmen in met nieuwe pensioenregeling voor BPOA

Op 29 juni is de tweede hybride Algemene Ledenvergadering van 2022 gehouden. Belangrijk onderwerp was de stemming over de nieuwe pensioenregeling van BPOA. Uiteindelijk is de regeling goedgekeurd met 50 stemmen, 49 voor en 1 tegen.

Lees verder


Terugkijken: ALV 29 juni 2022

Op 29 juni 2022 vond de algemene ledenvergadering van BPOA plaats in Hotel Mitland te Utrecht. Uiteraard was digitale deelname ook mogelijk.

Lees verder


Terugkijken: webinar Vraag & Antwoord Apothekerspensioen 22 juni

De nieuwe pensioenregeling is uitgewerkt. De belangrijkste onderwerpen worden doorgenomen. Maar ook veel deelnemersvragen: Wat gebeurt er met de opgebouwde pensioenrechten? en de vaste indexatie? Wanneer moet ik de beleggingskeuze maken? Welke risico's brengt het nieuwe pensioenstelsel met zich mee? Wat zijn de gevolgen voor niet-actieve deelnemers?

Lees verder

Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer


Gepubliceerd op 31-03-2022

Een belangrijke mijlpaal: vandaag heeft minister Schouten het wetsvoorstel met nieuwe regels voor pensioen naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal gestuurd.

Per 1 januari 2023 gaat de wet naar verwachting in. Vervolgens hebben werkgevers, vakbonden en pensioenuitvoerders 4 jaar de tijd om de overgang naar het vernieuwde stelsel te regelen. Bekijk hieronder de volledige tijdlijn of lees verder ➡️ https://lnkd.in/e9sk5kPa

https://www.linkedin.com/posts/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid_tijdlijn-wet-toekomst-pensioenen-activity-6914908080640036864-fqT7?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web