a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Ex-deelnemer

De werknemer van wie de pensioenopbouw is gestopt voor de pensioengerechtigde leeftijd (bijvoorbeeld omdat men in een andere bedrijfstak is gaan werken) en die bij beeindiging van de deelneming zijn opgebouwd pensioen bij het fonds heeft achtergelaten.

FTK

Financieel Toetsingskader. Benaming van het nieuwe toezichtregime dat per 1 januari 2007 van toepassing is op de financiele positie en het financiele beleid van pensioenfondsen. De nieuwe waarderingsmethoden hebben de Actuariele Principes Pensioenfondsen vervangen. Het nieuwe toezichtregime is ook verankerd in de Pensioenwet.

Terug

Financiële situatie SPOA


Onze financiële situatie

Heeft u vragen over uw pensioen?


Ik help u graag! Vul het ondestaande formulier in, dan beantwoord ik uw vraag zo snel mogelijk.