a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Fictieve deelnemersjaren

Dit is de periode die bij de berekening van het pensioen in aanmerking wordt genomen, maar gedurende welke een persoon niet bij de betreffende werkgever in dienst was. Bij de berekening van het partnerpensioen wordt bijvoorbeeld uitgegaan van de behaalbare in plaats van de werkelijk behaalde deelnemersjaren. Ook bij de overgang naar een ander pensioensysteem worden wel fictieve deelnemersjaren toegekend.

Financieel toetsingskader

Door DNB in het kader van de nieuwe Pensioenwet te hanteren normen met betrekking tot de financiele soliditeit.

Flexibele pensionering

Hiervan is sprake wanneer een pensioenregeling aan deelnemers de mogelijkheid biedt om, binnen bepaalde grenzen, zelf de pensioeningangsdatum te kiezen.

Franchise

Het gedeelte van het salaris, dat voor de pensioen- en premieberekening buiten beschouwing blijft, omdat de AOW over dat deel reeds in pensioen voorziet.

FTK

Financieel Toetsingskader. Benaming van het nieuwe toezichtregime dat per 1 januari 2007 van toepassing is op de financiele positie en het financiele beleid van pensioenfondsen. De nieuwe waarderingsmethoden hebben de Actuariele Principes Pensioenfondsen vervangen. Het nieuwe toezichtregime is ook verankerd in de Pensioenwet.

Terug

Financiële situatie SPOA


Onze financiële situatie

Heeft u vragen over uw pensioen?


Ik help u graag! Vul het ondestaande formulier in, dan beantwoord ik uw vraag zo snel mogelijk.