Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Agenda


26 juni 2024: Algemene ledenvergadering

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) u...

Lees verder

26 juni 2024: Algemene ledenvergadering


Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) u uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 26 juni 2024 om 20.00 uur. De vergadering zal geheel digitaal plaatsvinden.


Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag ALV 6 maart 2024 (klik hier)
  3. Jaarverslag BPOA 2023 (klik hier)
  4. Project Apothekerspensioen
  5. Vacature bestuurder SPOA                                                                                                   
  6. Rondvraag en sluiting


Overgang naar het nieuwe pensioenstelsel
Tijdens de ALV wordt u op de hoogte gesteld van de laatste stand van zaken ten aanzien van de invoering van de nieuwe pensioenregeling. Op www.apothekerspensioen.nl vindt u informatie, nieuws en ontwikkelingen over de nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers.Het bestuur hecht veel waarde aan de onderwerpen die in dit kader bij u leven en waar u meer informatie over zou willen ontvangen. Hier wordt tijdens de bespreking van dit punt tijd voor gereserveerd.


Aanmelden
Stuur uiterlijk donderdag 20 juni 2024, maar bij voorkeur eerder, een e-mail naar info@bpoa.nl met uw volledige naam (voorletters + achternaam) en in het onderwerpveld de tekst Aanmelding ALV. Hierna ontvangt u instructies over de deelname.

Wij zien graag dat u aanwezig bent bij onze vergadering op 26 juni aanstaande.