Laatste Nieuws


SPOA webinar over Beleggen & ESG

Kijk het webinar terug over Beleggen en ESG bij SPOA. SPOA belegt de premies van deelnemers om met het rendement een hogere pensioenuitkering te realiseren.Het ESG-beleid is onderdeel van het beleggingsbeleid van SPOA.

Lees verder


Algemene Ledenvergadering 24 november 2021 DIGITAAL

Op 24 november 2021 vindt de algemene ledenvergadering online plaats. Het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) nodigt u uit om daarbij aanwezig te zijn.

Lees verder


6 oktober 19:30 uur: Webinar Vraag & Antwoord Apothekerspensioen

Moeten we echt over naar een nieuwe pensioenregeling? Hoe zit het dan met het nabestaandenpensioen? De belangen van gepensioneerden? Wordt voldoende rekening gehouden met de verschillen binnen de beroepsgroep? Hoe professioneel is ons beleggingsbeleid? Welke rendementen behalen we? Is er wel aandacht voor duurzaam beleggen? Kiezen we voor solidariteit of toch keuzevrijheid bij beleggen?

Lees verder


Terugblik ALV juni 2021

Op 23 juni is de eerste online ALV van 2021 gehouden. Het was de beste opkomst sinds 10 jaar. 73 leden waren ingelogd in de verhouding: 55% actief deelnemer (iets meer zelfstandigen dan loondienst-apothekers), 20% slaper en 20% reeds gepensioneerd. Belangrijk onderwerp van de ALV was de onder de leden van BPOA gehouden enquête over de wensen in de nieuwe pensioenregeling.

Lees verder

Algemene Ledenvergadering 24 november 2021 DIGITAAL


Gepubliceerd op 25-10-2021

Op 24 november 2021 vindt de algemene ledenvergadering online plaats. Het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) nodigt u uit om daarbij aanwezig te zijn.

Online vergadering

De vergadering vindt online plaats via ZOOM. Tijdens eerdere digitale ALV's is door een aantal aanwezigen aangegeven dat zij de mogelijkheid missen om met het bestuur en elkaar in gesprek te gaan over de onderwerpen op de agenda. Het bestuur heeft deze kritiek ter harte genomen en kiest nu bewust voor een platform waarbij interactief communiceren wel mogelijk is. Het besluit om de ALV nog wel digitaal te houden is ingegeven door het grote aantal leden dat zich aanmeldt voor de digitale ALV's ten opzichte van een fysieke ALV in het midden van het land.

Apothekerspensioen: het is dichterbij dan u denkt!

We praten u graag bij over de voortgang van het Project Apothekerspensioen, de route op weg naar de nieuwe pensioenregeling. Het bestuur bespreekt het adviesrapport van het onderzoeksbureau dat verdiepende interviews heeft gehouden op zoek naar de motivatie die apothekers hebben bij het maken van bepaalde keuzes. Met de resultaten uit dit rapport zijn naar verwachting veel belangrijke vragen over de invulling van de nieuwe regeling beantwoord. Waarschijnlijk kan dan in de ALV van maart 2022 aan de leden gevraagd worden een principebesluit te nemen over de nieuwe regeling.

Ter voorbereiding willen we u uitnodigen om de website www.apothekerspensioen.nl te bezoeken. Daar kunt u ook het webinar van 6 oktober terugkijken.

Aanpassing verplichtstelling

In de formele verplichtstellingstekst van de pensioenregeling staat een aantal onvolkomenheden. Het bestuur is voornemens deze aan te passen. Het betreft de oude naam van pensioenfonds SPOA, de oude pensioenrichtleeftijd en een bepaling over uitsluiting van 2e apothekers met een inkomen < € 7.500 per kalenderjaar. Door de tekst van de verplichtstelling op deze punten aan te passen is deze weer in lijn met de werkelijke situatie van de pensioenregeling en het pensioenreglement van SPOA.

Agenda

De agenda voor de algemene ledenvergadering ziet er als volgt uit: 

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV 23-6-2021
 3. Afspraken/conclusie JV 2020 (Kascie) en beloningsbeleid bestuur
 4. Vaststelling begroting 2022
 5. Stand van zaken Project Apothekerspensioen
  1. Terugblik webinar Vraag & Antwoord 6 oktober
  2. Uitkomsten interviews deelnemers oktober 2021
 6. Bestuurszaken
  1. BPOA
   1. Aanpassing verplichtstelling                                        
   2. Aankondiging aanpassing statuten 
  2. SPOA
 7. Rondvraag en sluiting

Datum en tijdstip

Datum              :        Woensdag 24 november 2021

Tijd                  :         20.00 - 21.15 uur

Locatie             :         let op: dit is een online vergadering

Aanmelding

 • U stuurt een mail naar info@bpoa.nl o.v.v. ALV 24-11-2021 om u aan te melden.
 • U ontvangt vervolgens een link om in te kunnen loggen in de ZOOM vergadering. 
 • Aan het begin van de ALV zal worden uitgelegd hoe u kunt vragen om spreektijd.

Bent u nog niet bekend met ZOOM? Ons secretariaat helpt u graag met een oefentest vooraf. 


Wij zien graag dat u online aanwezig bent bij onze vergadering op 24 november a.s.