Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Kapitaalovereenkomst

Een kapitaalovereenkomst is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarbij alleen de hoogte van het kapitaal (eventueel met winstdeling) bij ingang van het pensioen vaststaat. Uiterlijk op de pensioendatum wordt het kapitaal omgezet in een periodieke uitkering tegen de dan geldende tarieven. Voor de ingangsdatum van het pensioen ligt het langlevenrisico bij de werknemer. Het beleggingsrisico ligt tijdens de opbouwfase bij de pensioenuitvoerder. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde streefregeling, mits deze correct is vormgegeven.

Kinderen

Definitie kinderen: kinderen van de (gewezen) deelnemer die tot deze in familierechtelijke betrekking staan of van wie ten genoegen van het bestuur wordt aangetoond, dat ze door de (gewezen) deelnemer ten tijde van diens overlijden als een eigen kind werden opgevoed en onderhouden. Van kinderen van de gewezen deelnemer die niet tot deze in familierechtelijke betrekking staan dient te worden aangetoond dat zij op het tijdstip van beëindiging van het deelnemerschap door de gewezen deelnemer als een eigen kind werden opgevoed en onderhouden.

Van kinderen die tot de gewezen deelnemer en zijn partner in familierechtelijke betrekking zijn komen te staan na het tijdstip van beëindiging van het deelnemerschap, dient voorts te worden aangetoond dat de partner op het tijdstip van beëindiging van het deelnemerschap al de partner in de zin van het reglement van het fonds was en voor die partner op dat tijdstip een partnerpensioen verzekerd was.

KNMP

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. Dit is de overkoepelende beroepsen brancheorganisatie voor apothekers. Zie ook: VZA.

Kortlevenrisico

Het risico dat een verzekerde persoon korter kan leven dan op basis van de gehanteerde overlevingstafels wordt verwacht.

Kostendekkende premie

De premie die nodig is om de onvoorwaardelijke en, in voorkomende gevallen, voorwaardelijke onderdelen van de pensioenovereenkomst in dat jaar en voor de langere termijn na te komen. Bestaande uit de actuarieel benodigde premie voor de inkoop van het onvoorwaardelijk deel van de uit de pensioenovereenkomst voortvloeiende pensioenverplichting, een opslag voor solvabiliteit, een opslag voor uitvoeringskosten en de actuarieel benodigde pemie voor het voorwaardelijk deel van de pensioenovereenkomst.

Terug