Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Financieel toetsingskader

Door DNB in het kader van de Pensioenwet te hanteren normen met betrekking tot de financiële soliditeit.

Toeslagverlening

Voorheen vaak aangeduid met de term ‘indexatie’. Toeslagverlening betreft het percentage waarmee de ingegane pensioenen en opgebouwde rechten jaarlijks worden verhoogd volgens een besluit van het bestuur.

Terug